Sterkste daling aantal leerlingen per leraar in Friesland

Foto: Pixabay

FRYSLAN - In Friesland is het gemiddeld aantal leerlingen per basisschoolleraar in vijf jaar met 7 procent gedaald. Dit is de sterkste daling in vergelijking met andere provincies in Nederland. 

Op landelijk niveau is het gemiddelde aantal leerlingen per leraar afgenomen met -3,2 procent. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de leerling-leraarratio, op basis van de meest recente DUO-data.

Volgens de meest recente data geeft een Nederlandse basisschoolleraar les aan gemiddeld 18,1 leerlingen. In Friesland ligt dit gemiddelde lager, op 17,7 leerlingen per docent.

Leerling-leraarratio daalt het sterkst op Schiermonnikoog

Binnen de provincie  daalde de leerling-leraarratio het sterkst in de gemeente Schiermonnikoog. Het aantal leerlingen per basisschoolleraar nam hier met maar liefst 60,7 procent af. Ook op Vlieland (-27,4 procent) en in Heerenveen (-15,4 procent) was er een sterke daling.

Alleen in de gemeente Noardeast-Fryslân nam het aantal leerlingen per docent juist toe. Hier is de druk op leraren toegenomen met 1,4 procent.

Meeste leerlingen in Dantumadiel en Leeuwarden

Leraren hebben het het drukst in de gemeente Dantumadiel. Hier geven docenten aan gemiddeld 19,7 basisschoolleerlingen les. Ook in de gemeenten Leeuwarden (18,9 leerlingen) en Ooststellingwerf (18,6) hebben leraren gemiddeld veel kinderen onder hun hoede. Docenten in de gemeente Vlieland geven aan de minste aantal kinderen les: gemiddeld 11.

De leerling-leraarratio per Friese gemeente is te vinden op: https://www.laudius.nl/footer/leerling-leraarratio

Meer leerlingen in grote steden

In de drie grote steden nam de leerling-leraarratio in dezelfde periode toe, namelijk met 7,1 procent in Amsterdam en 9 procent in Rotterdam. In Den Haag steeg de leerling-leraarratio het sterkst met 9,1 procent.