Staatsbosbeheer gaat boswerkzaamheden uitvoeren bij Tjalleberd

Foto: Staatsbosbeheer

TJALLEBERD - Staatsbosbeheer start in de tweede week van augustus met boswerkzaamheden in de omgeving van Tijnje, Luxwoude, Tjalleberd, Langezwaag, Boornbergum en de Hemrik.

Het gaat om een bosdunning waarbij bomen worden weggehaald om andere bomen ruimte te geven om goed verder te groeien. Dit is nodig om het bos gezond en gevarieerd te houden. Plaatselijk kunnen de boswerkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Bosdunning

Tijdens de boswerkzaamheden worden er bomen weggehaald om andere bomen die blijven staan meer licht en ruimte te geven om verder te groeien. Daarnaast zorgt de dunning voor een nieuwe generatie bomen. Dit komt doordat er licht valt op de open plekken waardoor zaden kunnen ontkiemen. Het zorgt voor een duurzaam en gemengd bos wat meer biodiversiteit oplevert doordat er bijvoorbeeld op iedere boomsoort andere insecten leven. Het is daarnaast minder vatbaar voor ziektes dan wanneer er enkel bomen van één soort aanwezig zijn. Kortom, er ontstaat zo een bos met variatie in leeftijd, soorten en structuur.

Boswerkzaamheden

Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen geoogst gaan worden. De bossen van Staatsbosbeheer worden duurzaam beheerd en zijn FSC® gecertificeerd. Er wordt niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten, holtes in bomen en roofvogelnesten aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Werkwijze

Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde machine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden het bos uitgereden en opgestapeld langs het pad in afwachting van transport. De paden in het werkgebied blijven zo veel mogelijk toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat het werkverkeer er over heen rijdt. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.