Rotaryclub Heerenveen sponsort stichting Valkenkring Grou

HEERENVEEN/GGROU - De Rotaryclub Heerenveen sponsort de stichting Valkenkring Grou met een bedrag van € 660. 

 Daarmee is voor dit jaar het liggeld betaald van ‘Snip’, de historische Valk 4 die het afgelopen winterseizoen is gerestaureerd. Als tegenprestatie zal de Valk komende zomer een dag beschikbaar zijn om te zeilen met kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Voor die jeugd ontwikkelt de Rotaryclub al enkele jaren diverse activiteiten. Naast jeugd stelt de stichting Valkenkring de zeilboot straks belangeloos beschikbaar voor ouderen en andere kwetsbaren die zelf niet (meer) kunnen varen.  Een vrijwilliger van de stichting zal de boot zeilen als schipper; de gast en maximaal een begeleider kunnen dan meevaren als passagier. Het vertrek- en aankomstpunt is Grou, het vaargebied ligt tussen Grou en Earnewâld.

De Rotaryclub Heerenveen besloot tot sponsoring van de stichting Valkenkring om het sociale aspect waarmee Valk 4 straks zal worden ingezet. Voordat de coronapandemie uitbrak organiseerde de serviceclub al diverse middagen voor KOPP-kinderen. Dat zal nadat de covid-beperkingen zijn opgeheven weer worden opgepakt. Het varen met de historische nummer 4 is dan een van de activiteiten die zullen worden georganiseerd. Dat sluit goed aan op de doelstelling van Rotary: de leden willen graag in het gebied tussen werk en privé van nut zijn, dus relevante dingen doen.

In de geschiedenis van de Valkenklasse is nummer 4 van historische waarde. Dat was het nummer waarmee Cees Bruijnzeel junior demonstraties gaf om de nieuwe klasse van de hechthouten Bruynzeel-Valk te presenteren. Dat gebeurde onder meer tijdens een beroemde demonstratiewedstrijd op 31 maart 1940 in Grou. Vervolgens voer Cees met zeilnummer 4 de eerste officiële zeilwedstrijden van 1940 in de toen kersverse Valkenklasse.

Speciaal voor de restauratie van Valk 4 is vorig jaar de stichting Valkenkring Grou opgericht. Met het geld van ruim tien sponsoren en donaties van zo’n honderd donateurs worden nu de kosten van de restauratie betaald. De boot had twee nieuwe zijkanten, nieuwe vlonders, nieuwe zeilen, nieuw beslag en groot onderhoud nodig. Die restauratie nadert de eindfase. Na de officiële tewaterlating zal de stichting blijven streven naar inkomsten om de vaste lasten voor het behoud en gebruik van de historische Valk te kunnen betalen.