‘Reuzedei’ in Akkrum: Een waterspektakel vol groene energie

AKKRUM - Het bruist op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei nóg meer dan gewoonlijk in Akkrum.

Het gezellige dorp stond lang in de schaduw als Sneek, Grou of Terherne het watersportseizoen aftrapten. Maar sinds 2010 heeft Akkrum zijn eigen unieke watersportdag, met het Nederlands Kampioenschap Zonnebootrace en de ‘Reuzedei’. De ‘Reuzedei’ staat dit jaar in het teken van energie(transitie), hergebruik, eerlijk voedsel - kortom van bewust leven.

Harry Haitsma nam met Antje Kneeffel en Sjoerd Hannema in 2010 het initiatief tot oprichten van de Stichting REUZEduurzaam. Met de oprichting van de stichting wisten ze niet alleen horeca en watersport te interesseren, maar ook het halve dorp op de been te brengen. “Soks kin allinne slagje as der genôch frijwilligers binne”, meent Harry Haitmsa. “Ús idee wie sa moai, dat er yn no time sa’n fyftich minsken helpe woene.”

Boten op zonne-energie

Dat idee – een innovatief evenement met boten die op zonne-energie varen - is gaandeweg doorontwikkeld en de Reuzedei is uitgegroeid tot een evenement dat pakweg 7.000 bezoekers trekt.In september beginnen de boot-teams zich al te richten op een volgend seizoen, liefst nóg origineler dan het vorige. In het vroege voorjaar presenteren ze hun plannen aan elkaar zodat  ieder weet wat eraan staat te komen. De uiteenlopende talenten in het dorp moeten slim worden ingezet, weet Harry: “ Dy fyftich minsken operearje yn seis teams, elk hat in eigen gebiet. Sa is it Leefteam dwaande mei de duorsumensmerke, de rommelmerke (hergebruik!) en in merke mei biologysk iten. It Kolkteam - de Kolk is it wetter by de spoarbrêge - hellet innovative fynsten nei Akkrum, lykas elektryske of wetterstofauto’s, e-bikes en segways.”

Het team Logistiek verzorgt de tenten, wegafsluitingen, bebording en de stroomvoorziening. Harry: “Alle enerzjy is grien; it aggregaat rint op blauwe diesel. It NK zonnebootteam organisearret de races, want jierliks wurdt der striden om it NK Zonnebootrace. Dêr dogge studinten fan hegeskoallen en universiteiten oan mei.”

‘Beste stuurlui aan de wal’

Aan de NK GroenLeven Zonnebootrace (GroenLeven is sinds drie jaar hoofdsponsor) doen hogescholen mee met een eigen boot. Middelbare scholen gaan met een zelfbouwpakket aan de slag en varen hun eigen race. Harry: “It is begûn mei it Nederlânske kampioenskip, mar rillegau is dêr de Young Solar Challenge by kommen. Prachtich om jongerein yn ‘e kunde te bringen mei de technyk fan sinneboaten.“ Achter elke boot staat een heel team klaar; de hulptroepen staan aan wal. Harry: “Sy hâlde by hoe fol de akku sit en folgje de waarberjochten op de minuut. Ast yn it begjin hurd op ‘e akku giest en der blykt yn it lêste kertier gjin sinne meer te ferwachtsjen, dan passearret de stadige stjoerman de rest op syn akku. Dy hulptroepen oan de wâl herberekkenje hyltyd wat de boatsman dwaan kin. Dy moat der blyn op farre kinne.”

De hulptroepen zijn in dit geval letterlijk ‘de beste stuurlui aan de wal’. Alle races vinden plaats op het water bij de spoorbrug, de Kolk.

Ook voor kleine Reuzen

De Reuzedei in Akkrum is een begrip, ook onder studenten. Vanuit Young Solar worden de snijpakketten geleverd waarmee studenten hun eigen boot kunnen bouwen. De torqeedo motor, een lichte buitenboordmotor, levert Young Solar; voor de elektronica en dergelijke zorgen de studenten zelf. Vrijdagavond kamperen de Young Solar en NK zonnebootrace jongeren gebroederlijk op het VVV terrein in Akkrum. Oudgedienden, techneuten en debutanten bespreken hun technische foefjes en sleutelen tot diep in de nacht.

Ook aan de basisschoolkinderen wordt gedacht, wat dit evenement betreft. Harry Haitsma: “Der is it Kidsteam foar. Dy ha soarge foar in lespakket enerzjytransysje en dan hawwe de bern har eigen striid mei selsmakke petfles-boatsjes dy op in sinnepanieltsje farre.” Raynaud Ritsma, presentator van Tsjil Tsjek praat dit geheel aan elkaar.

Duurzame reus Harm Edens

Er moet veel geregeld worden met al die activiteiten, maar gelukkig heeft de Akkrumer mienskip de nodige deskundigen aan boord. Bouwe de Boer bijvoorbeeld, hét boegbeeld van duurzaam (en fossielvrij) Friesland. Zijn ervaring en advies zijn welkom en inspirerend. Documentairemaker Murk-Jaap van der Schaaf maakt met liefde een mooi promotiefilmpje. En er wordt jaarlijks een ‘duurzame reus’ gezocht voor een toepasselijke lezing. Zo zal op zaterdag om 11.30 uur tv-presentator Harm Edens in de Terptsjerke spreken. Harm Edens is het meest bekend van ‘Dit was het nieuws’, maar vanuit de duurzaamheid is hij een bekende entertainer en presentator bij BNR radio. Harm Edens is daarnaast ambassadeur van het Wereld Natuurfonds.

Verder is het alle dagen ‘noflik kuierje’ door het hele dorp, want langs de Kanadeeskestrjitte is de duurzame markt met bijna vijftig stands over energie, groen rijden, elektrisch varen, eerlijk voedsel, hergebruik, bewust leven en wat al niet meer. Interessant voor bedrijven, organisaties, stichtingen, scholen én bezoekers die alles weten of juist willen weten over duurzaam wonen, werken en leven.

Duidelijk is, dat wie er ook wint, de Reuzedei eindigt in een groot feest voor iedereen. Dan wordt Akkrum het Venetië van het Noorden. Alles wat vaart, van grote sloepen tot kleine rubberbootjes, ze stappen bij elkaar aan boord en genieten van de mini-concertjes.

Programma

Zaterdag 20 mei

10:00 uur        Start 1e groep Young Solar
11:00-17:00    Duurzame markt & Foodplein en rommelmarkt
11:30               Lezing Harm Edens in de Twerptsjerke
12:00               Start 2e groep Young Solar
13:30               Activiteiten voor de kleine Reuzen
14:00               NK Zonnebootrace
15:15               Opening zonnepark Leppagreide
16:00               Sprint zonnebootrace
19:30               Watermuziek Spektakel
Aansluitend    Live muziek in eetcafé Kromme Knilles en grandcafé/hotel Goerres

Door: Alie Rusch