Regenboog Aanmoedigingsprijs voor predikant Pieter Post

HEERENVEEN - Dit jaar reikt Stichting Regenboogbelang Heerenveen voor de eerste keer de Regenboog Aanmoedigingsprijs uit aan een initiatief of persoon die afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken en de acceptatie van LHBTI+ onderwerpen in regio Heerenveen.

De eerste winnaar van de Regenboog Aanmoedigingsprijs is Pieter Post, predikant van de Doopsgezinde gemeente in Heerenveen. Post heeft de afgelopen jaren meerdere gelegenheden gecreëerd om het LHBTI+thema onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Zo heeft hij in het najaar van 2019 bijeenkomsten georganiseerd over gender in de Bijbel, de theologie en in de cultuurfilosofie. Daarnaast heeft hij speciale themadiensten gehouden rond de kerstdagen. We vinden als stichting deze inzet een prachtig voorbeeld en de prijs meer dan verdiend. 

Stichting Regenboogbelang Heerenveen hoopt door het uitreiken van de jaarlijkse aanmoedigingsprijs ook andere personen en initiatieven te motiveren om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt en zich veilig voelt om zichzelf te zijn.

Van 5 tot en met 11 oktober zijn er diverse activiteiten tijdens de Regenboogweek Heerenveen. Kijk voor het programma op www.rbh.frl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden