Rabobank schenkt 25.000 euro aan Hospice Heerenveen

HEERENVEEN - Samen bereik je meer dan alleen. Daarom is Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland betrokken bij verschillende initiatieven in de regio. 

Als sponsor of met een financiële bijdrage vanuit een van de fondsen worden kansrijke initiatieven van inwoners en organisaties mogelijk gemaakt. Ook met kennis van financieren van plannen wordt de stichting geholpen. Met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds versterkt Rabobank de lokale samenleving. VPTZ Julia Jan Wouters Hospice ontvangt uit dit fonds een bijdrage van € 25.000, - voor de duurzame verbouwing van het nieuwe Hospice in Heerenveen.

Het Stimuleringsfonds is een van de fondsen waar verenigingen en stichtingen een beroep op kunnen doen. Dit fonds legt nadruk op innovatie, duurzaamheid en economische impact voor de regio. Rabobank ondersteunt juist organisaties als Hospice Julia Jan Wouters, waar heel veel vrijwilligers actief zijn, De bijdrage uit het Stimuleringsfonds wordt beschikbaar gesteld voor de realisatie van de duurzaam te verbouwen nieuwe locatie aan de Van Helomalaan in Heerenveen.

De commissie van het Stimuleringsfonds vindt het belangrijk dat voorzieningen als een hospice, waar mensen in de laatste fase van hun leven worden begeleid en verzorgd, beschikbaar zijn voor de regio. De maatschappelijke functie die het hospice heeft en het feit dat met energieneutraal bouwen een besparing voor de toekomst wordt gerealiseerd, heeft de commissie doen besluiten om genoemd bedrag beschikbaar te stellen.

‘Rabobank levert niet alleen deze financiële bijdrage voor de verbouw, maar wil ook ondersteunen bij de financiering van dit project. Voor de extra financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds zijn wij Rabobank erg dankbaar. Ik benadruk het nog maar eens, maar vanuit ‘mienskipssin’ kunnen we samen hele mooie dingen realiseren.’ Aldus Otto Hoekstra, voorzitter VPTZ Julia Jan Wouters.