Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland zet zich in voor clubs en verenigingen

HEERENVEEN - Een club is zoveel meer dan een club alleen. Het is dé plek waar de buurt samenkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken.

Rabobank gelooft in de kracht van clubs. Daarom investeert Rabobank met Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, in lokale verenigingen en stichtingen. Vanaf 31 augustus start de jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport campagne. 

Clubs en verenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen en opgeroepen om campagne te voeren. Zo kunnen zij stemmen winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken.  

 

Campagne voeren 

Met Rabo ClubSupport investeert de bank met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Rabobank-leden beslissen mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. Clubs en verenigingen uit Friesland die deelnemen voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op om op hun initiatief te stemmen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine en nieuwe instrumenten voor het muziekkorps. Hiermee wil de Rabobank iedereen een stem geven in het mooier en beter maken van zijn of haar club en de buurt.  

 

Herstart van het club- en verenigingsleven  

Clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden te verduren gehad door de crisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging. “Nederland is kampioen verenigen. En dat is tijdens de coronacrisis juist onmogelijk geworden,’ zegt Audrey Antuma, directievoorzitter Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.” 

 

Rabo ClubSupport 2019 

In 2019 hebben bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland bijna 240 clubs deelgenomen aan Rabo ClubSupport. In 2020 hebben deze clubs samen 200.000 verdeeld en voor dit jaar is er wederom 200.000 euro beschikbaar.  

Inschrijving gestart 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2020. Ook start er een landelijke campagne waar onder meer sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 31 augustus tot en met 30 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en begin november wordt de uitslag voor alle clubs bekendgemaakt. 

 

Meer informatie over Rabo ClubSupport is beschikbaar op rabobank.nl/clubsupport.  




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden