Raad Heerenveen wil rookvrij busstation

HEERENVEEN - De raad heeft donderdagavond de motie ‘Rookvrij maken van het busstation’ aangenomen in de raadsvergadering. De motie werd ingediend door PvdA, GroenLinks, SP, CDA, GBHeerenveen en ChristenUnie.

Met deze motie vraagt de raad het college om in gesprek te gaan met de eigenaar van het busstation, de provincie, om het roken op het busstation te verbieden of in ieder geval te ontmoedigen, zodat reizigers zonder overlast van rook/rokers gebruik kunnen maken van het station.

Daarnaast vraagt de raad het college om in het Uitvoeringsplan gezondheid 2020-2025 mee te nemen op welke publieke en openbaar toegankelijke (buiten)ruimten in de gemeenten nog gerookt wordt, en indien nodig ook daar het roken te ontmoedigen en de raad daarover voor 1 juli 2022 te informeren.

De motie werd ingediend omdat een gezonde leefstijl, waaronder minder roken, een van de speerpunten is in de Kadernota Sociaal Domein 2019-2025 en in het Uitvoeringsplan gezondheid 2020- 2025. Er wordt frequent gerookt op het busstation in Heerenveen waardoor reizigers geen toegang kunnen krijgen tot de bus zonder door de rook(overlast) heen te lopen of daar last van te hebben. Roken op deze plek wordt uitgenodigd doordat daar geen actief anti-rookbeleid wordt gevoerd.

De raad is van mening dat de gemeente een actief anti-rookbeleid moet voeren en ervoor moet zorgen dat reizigers gebruik kunnen maken van het busstation in Heerenveen, ongehinderd door rook in en rond het busstation.

Het college geeft aan om ontmoedigen/verbieden van het roken op het busstation mee te nemen in de gesprekken die er zijn over het nieuwe busstation.