Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag: MFC De Kompenije is van ons allemaal

JUBBEGA - De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rond het voortbestaan van MFC De Kompenije in Jubbega. 

Plaatselijk belang stuurde onze redactie een schrijven aan de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag. Je leest het hieronder. 

Dat is schrikken al die berichten in de krant over De Kompenije.

De Kompenije is van ons en vervult een belangrijke functie in onze beide dorpen en directe omgeving. Ouderen welke hulpbehoevend zijn hoeven nu niet meer te verhuizen naar een andere plaats maar kunnen in het dorp blijven. De school, kinderopvang en bibliotheek. We hebben het allemaal tenminste nog in Jubbega-Hoornsterzwaag. Voor ons allemaal  is het een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten, te komen sporten, vergaderen en recreëren.

Laagdrempelig en goede faciliteiten.

Ook hoe de gemeenschap van Jubbega – Hoornsterzwaag zich heeft ingezet om De Kompenije  te realiseren is al een geweldige prestatie op zich geweest. Zonder de steun en inzet van ons allemaal was dit niet mogelijk geweest.

In deze veranderende tijd waar dorpen zonder voorzieningen komen, waar scholen en  winkels verdwijnen, hebben wij het hier nog goed voor elkaar. Mede dankzij de inzet van onze ondernemers die ook voor het verenigingsleven van groot belang zijn. Jammer genoeg zien ook wij de ledenaantallen van verenigingen dalen en dat nieuwe ontwikkelingen moeilijk op gang komen, op “de oude voet” heeft geen toekomst. Nieuwe generaties, nieuwe interesses.

Plaatselijk Belang steunt de inzet van alle partijen om De Kompenije een toekomst te geven. Dit doen we niet alleen, de gemeente, eigenaar Accolade en alle participanten zijn hard aan het werk om De Kompenije toekomst bestendig te maken. Het bestuur van De Kompenije haalt nu alle zeilen bij en doet daarmee een beroep op ons allemaal.

De toneelverenigingen willen dit jaar hun uitvoeringen weer kunnen opvoeren en werken daarom samen met De Kompenije een prachtig plan uit voor een theatervoorziening. De Kompenije en de Stichting Ferdivedaasje zijn enthousiast en de voorbereidingen zijn in volle gang en gaan door.

Zo hoopt Plaatselijk Belang dat alle andere verenigingen en dorpsgenoten volop gebruik blijven maken van de faciliteiten. Als voorbeeld zal Plaatselijk Belang al haar bestuursvergaderingen in De Kompenije houden ipv bij iemand thuis. Een druppel op een gloeiende plaat denkt u misschien maar met vele druppels kan de brand geblust worden.

De kracht van onze tweelingdorpen zit hem in onszelf, de inwoners. Deze kracht heeft De Kompenije van ons nodig in deze moeilijke tijd voor het MFG.

Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag roept daarom iedereen op om de schouders er onder te zetten voor het behoud en een gezonde toekomst van De Kompenije.

Dit kunnen wij als geen ander dorp.

Het bestuur

Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag