Nieuweschoot zet zich vol in voor duurzaamheid

Foto: Eén voor één Groener

NIEUWESCHOOT - Duurzaamheid is een ‘hot item’, zeker in deze tijd. Onze werkgroep Duurzaamheid Nieuweschoot zet zich hier vol voor in.

NIEUWESCHOOT - Duurzaamheid is een ‘hot item’, zeker in deze tijd. Onze werkgroep Duurzaamheid Nieuweschoot zet zich hier vol voor in. Vanuit de gemeente Heerenveen en provincie Fryslan is het subsidieproject LEEF in het ‘leven’ geroepen. LEEF is er voor de inwoners en bedrijven uit de gemeente Heerenveen om initiatieven voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente te stimuleren. Daar is vaak veel voorbereiding bij nodig wat geld kost. Dit vormt regelmatig een drempel om een project op te starten. Daar is het LEEF voor.

Nieuweschoot is één van de vijf winnaars met het project van de HeatCycle. De HeatCycle is ontwikkeld door een start-up uit Delft, DeWarmte. De HeatCylcle is een innovatieve warmtepomp, die de warmte van afvalwater gebruikt en is de volgende stap naar verduurzaming van woningen in Nieuweschoot. De doelstelling is om na installatie direct minder gas te gaan verbruiken en daarmee ook direct minder CO2 uit te stoten.

Met innovatieve technologie is een systeem ontworpen (“De HeatCycle”) om de warmte in elke afvoer te hergebruiken. Circulaire warmte noemt men dit. Met je vorige douche maak je de volgende mogelijk. Enkel de warmte wordt teruggewonnen, het afgekoelde afvoerwater stroomt door naar het riool. De gerecyclede warmte wordt gebruikt om warm tapwater te maken. Omdat al het water wordt gebruikt kan de HeatCycle méér warmte leveren dan nodig is voor alleen warm water. Deze "extra" warmte wordt terug geleverd aan verwarming in de woning. Met alleen de HeatCycle kan een hoop gas worden bespaard. Voor een gemiddeld huishouden is dit ongeveer 650 m3 per jaar!

Een dubbele opslag zorgt ervoor dat er altijd warm water beschikbaar is. De boiler (buffertank) is onderdeel van het product, net als de warmtepomp. Na installatie van de HeatCycle start je direct met besparen.

Nieuweschoot is met DeWarmte een samenwerking gestart en tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het 18 oktober jl. gekomen. Binnen de samenwerking zal Nieuweschoot met DeWarmte combinatiemogelijkheden van de HeactCycle onderzoeken om de netcongestie te verminderen.

Ondertussen zijn de eerste woninginspecties in Nieuweschoot al uitgevoerd.

Op vrijdag 19 november a.s. vanaf 16.30uur organiseren wij een inloopmiddag voor onze geïnteresseerde buurtbewoners. DeWarmte zal informatie verstrekken en de HeatCycle zal ook te bewonderen zijn. Wellicht is dit interessant voor een artikel/interview. U bent van harte uitgenodigd. De inloopmiddag vindt plaats vanaf 16.30uur in studiecentrum Ots aan de Rotstergaastweg 33 in Heerenveen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden