Nieuwe donateurs welkom bij Stichting Historie Heerenveen

HEERENVEEN - Stichting Historie Heerenveen verkrijgt haar inkomsten onder andere uit donaties, legaten en subsidies. De Werkgroep zelf heeft geen reguliere inkomsten.

Om haar werk in de toekomst zeker te stellen zijn donateurs onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie of hulp inroepen van een externe deskundige bij een bepaald onderzoek. Om dergelijke kosten te kunnen bestrijden zoekt Stichting Historie Heerenveen donateurs. Donatie per kalenderjaar : € 10,-

Bij een donatie van € 25,- of een hoger bedrag ontvangt u ook de Veenbrief! Deze verschijnt 4 maal per jaar en wordt bezorgd op uw adres. De Veenbrieven worden bezorgd door de vrijwilligers van de stichting. Indien uw adres niet in het bezorgingsgebied van Stichting Historie Heerenveen ligt moeten zij u € 10 aan portokosten per jaar in rekening brengen.

Donateur worden? Klik HIER!