Nieuwe broedplaats van, voor en door Heerenveen opent zijn deuren

HEERENVEEN - Begin september opent in het centrum van Heerenveen een Pop-Up. Een ontmoetingsplek die kan dienen als broedplaats voor initiatieven en ideeën die leven binnen de gemeenschap van Heerenveen. 

Initiatiefnemers van deze Pop-Up, Bibliotheken Mar en Fean, welzijnsorganisatie Caleidoscoop en gemeente Heerenveen zetten de deur open en nodigen de inwoners van Heerenveen uit om mee te doen, anderen te ontmoeten, (werk)ervaring op te doen en samen activiteiten te organiseren en initiatieven te ontplooien.

Heerenveners krijgen zelf een leidende rol in de programmering. ‘Wij zien dat er veel vragen zijn in de samenleving, maar geen plek waar mensen heen kunnen om deze vragen te stellen’, aldus Ellen Akkerman van Caleidoscoop. ‘Met de tijdelijke Pop-Up aan de Sieversstraat 15 hebben we nu een centrale plek waar we wensen en initiatieven die er binnen Heerenveen leven kunnen gaan uitwerken. Met elkaar, voor elkaar’.  

Een fijne leefomgeving voor iedereen

Bewoners die kunnen meedoen, ervaren een betere leefbaarheid in hun woonplaats. Ze zijn vaker bereid hun buren te helpen en zetten zich vaker in voor hun omgeving. De Pop-Up kan bijdragen aan het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid, de gemeenschapszin en de vitaliteit van Heerenveen. De locatie moet een verbindende rol spelen tussen mensen van verschillende culturen, leeftijden, achtergronden, religies, enzovoort. Iedereen krijgt de gelegenheid mee te doen en van waarde te zijn, in het bijzonder groepen of inwoners die normaal gesproken in mindere mate participeren. Rixt Heegsma van Bibliotheken Mar en Fean: ‘We hopen dat met de Pop-Up mooie initiatieven en verbindingen ontstaan en wat goed werkt nemen we mee in de plannen voor een nieuwe bibliotheek in het centrum van Heerenveen.’

Oproep aan inwoners: kom kijken, kom helpen en doe mee!

Op zaterdag 3 september, vanaf 11.00 uur opent de Pop-Up voor Heerenveen. Op dat moment is er een pand met een aantal basisfaciliteiten, zoals meubels, koffie, thee en een internetverbinding. ‘Van daaruit begint de ontdekkingstocht’, aldus Rixt Heegsma. ‘Zelfs de naam is nog niet bedacht, ook dat is aan de inwoners van Heerenveen. Het moet hun plek worden waar ontmoeting, ontwikkeling, creatie, innovatie, inspiratie en dialoog samenkomt. Zie het als de huiskamer van Heerenveen.’

Inwoners en organisaties worden opgeroepen om vooral langs te komen, hun ideeën aan te dragen en mee te gaan helpen. Met de talenten van de inwoners van Heerenveen wordt de invulling van de Pop-up-locatie vormgegeven. Het is de bedoeling dat het zich organisch ontwikkeld en van onderop, samen met de Mienskip. Het kan per keer verschillen wat daar gebeurt; het zal een ontmoetingsplek zijn, maar kan ook een studeer- of werkplek bieden, een ruimte om workshops te geven of een punt zijn waarin inwoners worden geïnformeerd over bepaalde onderwerpen. Een plek waar je een goed gesprek voert, of je ideeën of voorwerpen uitruilt aan elkaar. Belangrijk is dat in de

Pop-Up dingen gebeuren die mensen en de Mienskip versterken.  

Samenwerking onderwijs

Hedwich Rinkes, wethouder van Gemeente Heerenveen: ‘Het is een experiment dat we met elkaar aangaan en we gaan ook de impact op de samenleving volgen. Wat brengt de Pop-Up teweeg, in welke mate draagt het bij aan meer verbinding tussen verschillende inwoners, komt de locatie tegemoet aan behoeften die er leven, enzovoort. We doen dit samen met studenten in het mbo en hbo en zo leren we met elkaar.’