Nieuwbouw Heerenhage in Heerenveen bereikt hoogste punt

Foto: Frank Vink

HEERENVEEN - Op 16 december 2020 plaatsten Désirée van Dijk-Attema (directeur-bestuurder Stichting Rendant), Gerjanna Koopmans, Anne Schoteldraaijer en Karin Zwart-Bergsma (verhuurcoördinatoren Stichting Rendant) samen met projectpartner Jorritsma Bouw het laatste betonnen element op de liftkoker, waarna er een fles Fryske brûswyn overeen is gegoten.

Hiermee werd het hoogste punt van de bouw bereikt. We hadden dit moment graag grootser gevierd, maar dat laten de omstandigheden niet toe. Wel was er voor de mensen op de bouw een warme snack om dit moment te vieren.

De Belgische investeringsmaatschappij Aedifica sloot eerder een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Rendant en HEVO om het verouderde Heerenhage te vervangen door nieuwbouw. Het ontwerp is van Bauke Tuinstra/Twa Architecten in Burdaard. Het betreft een complex met huurappartementen met een huur boven de huurtoeslaggrens, voor zelfstandig wonende 70-plussers.

Planning

Er is een strakke planning opgesteld om voor 1 juni 2020  het gebouw klaar voor bewoning op te leveren.

Communicatie met belangstellenden

In 2021 komt er een nieuwe website online en worden er digitale nieuwsbrieven verspreid. Vanaf medio februari start de verhuur van de appartementen waar veel belangstelling voor is. Belangstellenden kunnen zich melden bij de verhuurcoördinatoren op telefoonnummer 058-288 3323 of via het adres servicepunt@rendantgroep.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden