Nesten Aziatische hoornaar in Jubbega succesvol verwijderd

JUBBEGA - In Jubbega zijn deze week twee nesten van de Aziatische hoornaar verwijderd. Het betreft de eerste nestlocatie van deze invasieve exoot die in Fryslân gevonden en verwijderd is.

 

Het nest werd eind vorige week gemeld door de bewoners die dit nest in hun tuin hadden ontdekt. Na controle door experts bleek het hier inderdaad om de Aziatische hoornaar te gaan. Omdat het een invasieve exoot betreft die nog niet in de provincie Fryslân voorkomt heeft de provincie besloten om de soort te bestrijden. Hiertoe is zij op basis van de EU-exotenverordening verplicht. Beide nesten zijn door specialisten verwijderd waardoor het complete volk inclusief koningin is uitgeroeid.

Bedreiging

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die is opgenomen op de Unielijst van de Eu exotenverordening. Opname op de Unielijst betekend dat de soort bestreden moet worden. Dit omdat Aziatische hoornaar een soort is die van origine niet in ons land voorkomt en een bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit. De Aziatische hoornaar eet onder meer  inheemse bijen, vliegen, rupsen en vlinders. Daarnaast worden ook honingbijen door deze soort bedreigd. De steek van een Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een wesp: pijnlijk maar niet levensbedreigend tenzij iemand allergisch is of op een kwetsbare plek wordt gestoken.

Herkenning en bestrijding

Het is een wesp die grotendeels zwart van kleur is, een oranje gezicht heeft en op het lichaam voor een gele band heeft en op het achterlijf een brede oranje band. Koninginnen worden maximaal 3 cm groot, de werksters tussen de 17 en 24 mm. De Aziatische hoornaar lijkt op de lokale hoornaar, maar is iets kleiner.

In Frankrijk, België en Noord-Spanje is de soort inmiddels gevestigd, maar in Nederland nog niet. Wel wordt de Aziatische hoornaar steeds vaker gezien, met name in het zuiden van ons land onder de grote rivieren. Om vestiging van de soort tegen te gaan is het belangrijk om nieuwe nesten snel te verwijderen.


Aziatische hoornaar melden

Het nest in Jubbega werd gemeld via www.waarneming.nl. Iedereen kan een waarneming van een soort toevoegen via deze website. Dat geldt voor inheemse planten en dieren, maar dus ook voor invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar. Op basis van die meldingen kan de verantwoordelijke partij – in dit geval de provincie Fryslân - actie ondernemen als dat nodig is. Meer informatie over welke exoten in Fryslân voor (gaan) komen en hoe ze te herkennen zijn, is te vinden op www.fryslan.frl/exoten-fryslan.