Lyts Klein Thialf hunkert naar wedstrijden maar Covid gooit roet in het eten

HEERENVEEN - Opgericht in 1876 mag ijsclub “Lyts Klein Thialf” zich rekenen tot de oudere ijsverenigingen in Nederland.

Helaas verkeert de roemruchte ijsclub in moeilijk vaarwater, omdat het bij gebrek aan strenge winters maar niet lukt de ‘ongehuwde mans- en vrouwspersonen beneden de 12 jaar’ aan de meet op de Heerensloot te krijgen. In 2012 was het de laatste keer dat Lyts Klein Thialf tegenover het Posthuis haar oude tradities in ere wist te houden. Een tussenoplossing in 2017, uitwijken naar het kunstijs van Thialf, bleek geen succes. De wedstrijd moest worden afgelast wegens te weinig deelname.

Lyts Klein Thialf hunkert dan ook naar wedstrijden op natuurijs. Omdat Koning Winter de ijsclub gunstig gezind lijkt en het de jongste jeugd op zich is toegestaan om te sporten, stak het bestuur gisteravond de koppen digitaal bij elkaar om de mogelijkheden en onmogelijkheden van het organiseren van de wedstrijden te bespreken. Vanwege de verwachte toeloop van (groot)ouders en andere familieleden is de verwachting echter dat op de kade van de Heerensloot, maar ook bij de optocht “troch de buorren” en de prijsuitreiking,de in verband met Corona verplichte 1,5 meter afstand niet in acht zal worden gehouden. “Met pijn in ons schaatshart hebben we dan ook moeten besluiten dat. al zou het ijs op de Heerensloot het toelaten, er vooralsnog geen wedstrijden door Lyts Klein Thialf zullen worden georganiseerd” aldus voorzitter Yme Kuiper.

De wedstrijden op de bevroren Heerensloot vinden plaats volgens een 145 jaar oud recept. Het bestuur draagt zichzelf op dit oude stuk ijsfolklore in stand houden. Lyts Klein Thialf werd opgericht als tegenhanger van het oudere en rijke Thialf. Kinderen uit noodlijdende gezinnen werden niet gretig toegelaten door Thialf, hetgeen leidde tot de oprichting van lyts Klein Thialf. Wie zich geen schaatsen kon veroorloven, mocht zelfs dravend en op sokken het parcours afleggen. Deze zeldzame traditie wordt tot op de dag van vandaag in Heerenveen op ijskoude dagen nog warm gekoesterd. Niet alleen in die zin is Lyts Klein Thialf uniek. Nergens elders in ons land bestaan nog wintertradities, zoals in Heerenveen. Een kleurrijk onderdeel daarvan is de optocht“troch de buorren”  met levende muziek voorop,  waarin naast de jonge deelnemers ook het bestuur en baanvegers meelopen. Baanvegers die naar aloud gebruik in het Friesche Haagje “Piekeniers”worden genoemd. Prominent punt in de optocht is verder de vaandeldrager die een replica van het uit 1876 daterende vaandel trots met zich meedraagt, waarvan het origineel in Museum Heerenveen wordt bewaard.