Leerlingen 3e klas techniek Burgemeester Harmsma School één dagdeel per week naar ROC Friese Poort

GORREDIJK - Vanaf woensdag 9 september rijdt er een pendelbus tussen Gorredijk en Drachten met 26 derde klasleerlingen techniek en een techniekdocent van de BHS. 

Zij zijn vanaf deze dag één dagdeel per week op ROC Friese Poort in Drachten te vinden. In het kader van het project Sterk Techniek Onderwijs1 hebben docenten van de BHS (VMBO) en ROC Friese Poort (MBO) de handen inéén geslagen.

De docenten van beide onderwijsinstellingen werken samen aan het technische programma voor de VMBOleerlingen. “We verwachten dat de leerlingen zo nog beter voorbereid zijn op het MBO als ze – na hun eindexamen- de overstap maken naar ROC Friese Poort in Drachten”, aldus techniekdocent Eddy van den Bosch (BHS).

Sjoerd Postma (coördinerend techniekdocent ROC Friese Poort): “Uiteindelijk hebben zowel onderwijs, overheid als ondernemers er belang bij dat kinderen goed weten waar ze uit kunnen kiezen en wat voor kansen er in het verschiet liggen.”

De technische afdeling van ROC Friese Poort in Drachten ontvangt de VMBO- leerlingen het gehele schooljaar op woensdagmiddag, waar VMBO- en MBO- docenten samen de lessen rondom bouwen, wonen, interieur, productie- en installatietechniek verzorgen. Na een jaar zal bekeken worden of het nieuwe programma voldoet aan de verwachtingen en of de samenwerking wordt vervolgd. 1 Sterk

Techniek Onderwijs is een landelijk project dat erop gericht is om het technisch onderwijs beter op elkaar én op het bedrijfsleven te laten aansluiten.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden