Leden Rabobank steunen lokaal verenigingsleven massaal

FRYSLAN - Rabo ClubSupport is weer voorbij. In heel Friesland deden maar liefst 1.317 clubs mee aan deze campagne.

En dat is fantastisch; juist in deze tijd. Het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage aan ons sociale welzijn en daar draagt Rabobank graag een steentje aan bij. Onder de 1.317 verenigingen en stichtingen in Friesland werd € 625.000 verdeeld.

In september konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor Rabo ClubSupport. Daarbij gaven zij aan, aan welk maatschappelijk doel hun bijdrage zou worden besteed. Na de stemperiode in oktober, waarin Rabobankleden op hun favoriete clubs konden stemmen, maakte de bank begin november de uitslagen bekend. In Gorredijk, Drachten, Leeuwarden of Sneek namen de deelnemende clubs onder het genot van een glaasje champagne hun cheque in ontvangst. Ondanks de kou was het gezellig druk en dat zorgde voor een feestelijke afsluiting.

Grote winnaar dit jaar is het Flaeijelfeest uit Nieuwehorne. Deze stichting ontvangt € 3.000 om het Flaeijelfeest nog educatiever, professioneler en toegankelijker te kunnen maken. Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving de Klautertún Loane fertier in Damwâld een bijdrage om nieuwe speeltoestellen aan te kunnen schaffen. Stichting d' Ald Skoalle uit Dronryp heeft dankzij Rabo Club Support een extra bijdrage om de grote zaal van de Multifunctionele Accommodatie sfeervol aan te kleden. En stichting Kerstvrouwen Balk ontving een bedrag om rond de kerst nog meer mensen ‘een lichtje’ te kunnen brengen. Het totale overzicht staat op Rabobank.nl/clubsupport.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden