Lancering van het cultuurmenu “Cultuur & Klas” voor het schooljaar 2022-2023

HEERENVEEN - Met veel genoegen presenteert de combinatiefunctionaris cultuur van Heerenveen de tweede editie van Cultuur & Klas. 

Dit cultuurmenu is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Heerenveen voor het schooljaar 2022-2023. Het aanbod in het menu sluit aan bij de kerndoelen en thema’s van het onderwijs in de gemeente.

De tweede editie van Cultuur & Klas is samengesteld door de combinatiefunctionaris cultuur in een nauwe samenwerking met het lokale culturele veld in de gemeente. Denk hierbij aan culturele instellingen en cultuuraanbieders. Meer dan 90 verschillende lokale cultuuraanbieders hebben educatief aanbod aangeleverd voor Cultuur & Klas. In totaal staan er 175 verschillende items in waaronder workshops, lestrajecten en theatervoorstellingen.

Ook zijn er een aantal nieuwe zaken opgenomen in het cultuurmenu. Zo staat er dit jaar ook aanbod in dat geschikt is voor het voortgezet onderwijs. Ook zijn er nieuwe rubrieken in het cultuurmenu te vinden zoals: ‘film’ en ‘natuur, duurzaamheid en technologie’. Bij alle rubrieken is er volop aandacht voor de integratie van diverse kunstdisciplines met andere vakgebieden, actuele thema’s en trends.

Na de meivakantie zullen de scholen een exemplaar van het menu ontvangen. Daarnaast is het menu ook online door te bladeren op www.combinatiefunctionariscultuur.nl. Op woensdag 11 mei om 11.00 uur zal de combinatiefunctionaris het eerste gedrukte exemplaar van Cultuur & Klas overhandigen aan burgemeester Van der Zwan in het gemeentehuis.