Kiim, de nieuwe school in Heerenveen, net even anders, Voor leerlingen van groep 7 tot en met het eindexamen

HEERENVEEN - Afgelopen schooljaar opende Kiim haar deuren voor leerlingen van klas 1 en 2. Kiim is anders dan anders. 

De nieuwe school in Heerenveen die staat voor samen groeien, is een samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs van het Bornego College, OSG Sevenwolden, Aeres, de Buitenkans, Ambion en CBO Meilân. Na de zomervakantie stromen ook leerlingen uit groep 7 en 8 in en starten de eerste leerlingen in klas 3.

Kiim is vorig schooljaar gestart. Op de vraag wat hieraan voorafging zegt Jochum Kole, docent en mentor op Kiim: “Als ik de hele geschiedenis wil vertellen, ga ik 25 jaar terug.” Een nieuwe school, een nieuw concept, maar met aan de basis jarenlange onderwijservaring uit vernieuwend onderwijs. We maken een sprong in de tijd en zijn bij de fusie tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden. “Vanuit de fusie ontstond het idee om naast de reguliere onderwijsvormen, ook gezamenlijk een echte vernieuwingsstroom te starten. Een school vanaf groep 7 tot en met het examen.”

VERSCHIL MAKEN

Anders dan anders, zeggen ze op Kiim over zichzelf. Wat is er dan zoal anders? “We hebben geen vakken, maar de blokken cursus en wereldoriëntatie en een klas heet op Kiim een stamgroep. Een stamgroep is een leeftijds- en niveau-heterogene groep. De groep bestaat uit leerlingen van groep 7 tot en met klas 2 waarin het niveau varieert van basis- tot en met vwo-niveau. Wij kijken naar wat het kind nu kan en wat we nu kunnen doen om het kind bij te laten leren. Zo sluiten we aan op de groei die het kind op dat moment doormaakt. Eén van de voordelen van deze manier van werken is dat we daarmee de niveaukeuze, die normaal gesproken wordt gemaakt aan het eind van groep 8, nog twee jaar kunnen uitstellen. Maar ook na klas 2 blijven we zoveel mogelijk heterogeen werken. We vinden het belangrijk dat leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende niveaus elkaar blijven ontmoeten en met elkaar samenwerken.”

CURSUS

Er wordt onderscheid gemaakt in de blokken wereldoriëntatie en cursus. “Onder cursus vallen de moderne vreemde talen en wiskunde. De manier van lesgeven lijkt nog enigszins op hoe je dat van de middelbare school kent. Met een methode en instructie per leerjaar, maar wel in niveau-heterogene groepen en we leggen de nadruk op het ontwikkelen van de vaardigheden.”

DOCENT WERELDORIENTATIE

“Ik ben opgeleid als docent Nederlands, op Kiim ben ik docent wereldoriëntatie,” legt Jochum uit. Wereldoriëntatie is één groot vak waar aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands, Fries, natuurkunde, scheikunde, biologie en beeldende vorming bij elkaar komen. Dat wordt gegeven aan de hand van een thema en bij dat thema zoeken wij als docenten doelen die daarbij passen vanuit ons ‘oude’ vak. Voor mij is dat Nederlands. Nederlands is heel bewust niet één van de vakken binnen het blok cursus. De basisvaardigheden van Nederlands zijn namelijk al gegeven op de basisschool. In het voortgezet onderwijs zijn ze daar vooral mee aan het oefenen. Als je dit binnen een context doet, werkt dat beter. Neem het project aarde. Daarvoor moeten ze heel veel teksten lezen over vulkanen, over het ontstaan van het weer en over biologie. We pakken dan de teksten die horen bij het thema en daarmee gaan we oefenen met begrijpend lezen.”

VERWACHTINGEN WORDEN WAARGEMAAKT

In een eerste jaar is het afwachten hoe de ideeën in de praktijk uitpakken. Er verschijnt een twinkeling in zijn ogen als Jochum zegt: “Ik ben zelf altijd heel kritisch, heb altijd overal op- en aanmerkingen over, maar als ik eerlijk ben en zie als ik hier overdag rondloop hoe de kinderen bezig zijn en met hoeveel plezier, dan ben ik echt blij met hoe het gaat. Dat ik dat zeg betekent wel wat. We kunnen heel veel nog beter doen, maar als ik zie waar we vandaan komen en wat we nu in één jaar tijd al bereikt hebben, dan ben ik echt heel trots op wat we hier nu hebben staan.”

WAAROM KIIM

Kiim is vernieuwend onderwijs én nieuw in Heerenveen, wat zijn gehoorde redenen waarom leerlingen voor Kiim kiezen? “Ik denk vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Dus het leren omgaan met de vrijheid die ze hier krijgen om zelf bezig te zijn met hun planning en invloed te hebben op het onderwijs dat ze krijgen. Dit doen we samen. Wij als docenten zien de leerlingen niet een paar keer een uur in de week, maar meteen een dagdeel. En als collega’s werken we veel met elkaar samen en overleggen we veel. Alle deuren staan altijd open en ik loop de hele dag rond. Want als ik rondloop zie ik de leerlingen, vinden de leerlingen mij en vinden de leerlingen elkaar.”

Door: Annemarie Overbeek