Kick-off bijeenkomst vijfde editie van de Light Challenge in Posthuis Theater

HEERENVEEN - Woensdag was de aftrap van de vijfde editie van de Light Challenge. Gemeente Heerenveen organiseert de innovatiewedstrijd samen met de gemeente Almere.

Tijdens een kick-off bijeenkomst in het Posthuistheater in Heerenveen kregen de tien deelnemende studententeams hun opdracht te horen. Het thema is dit jaar ‘Glowing nature’. Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde verzorgde een masterclass tijdens het programma.

 De wedstrijd is een unieke samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en onderwijs. Studenten van allerlei opleidingen uit heel Nederland worden uitgedaagd een ‘natuurlijke lichtbeleving te creëren waarbij energie op lokaal niveau wordt toegepast’. De teams worden ondersteund met masterclasses. Ook wordt kennis en kunde gedeeld door deelnemende partners uit het bedrijfsleven. De uitdaging is om de innovaties door te ontwikkelen tot realistische concepten.

Light Challenge

Heerenveen is bedenker en organisator van de landelijke innovatiewedstrijd Light Challenge.De ontwerpwedstrijd werd voor het eerst in 2011 georganiseerd. De Challenge daagt studententeams uit om samen met bedrijfsleven, overheden en eindgebruikers tot innovatieve concepten te komen voor het duurzaam verlichten van de openbare ruimte. Hierbij sterk rekening houdend met de kernwaarde donkerte. Hiermee wordt licht in de openbare ruimte verbonden met natuur, techniek, wetenschap en biodiversiteit. 

Deelnemende gemeenten
Er doen dit jaar meerdere Friese gemeenten mee aan de Light Challenge. Naast Heerenveen zijn dat Smallingerland, Harlingen en Leeuwarden. Ook gemeenten buiten Fryslân en Almere doen mee, waaronder Almelo, Amsterdam, Rotterdam en Noordoostpolder.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden