Kerktoren Akkrum in de steigers

AKKRUM - Om het dak te kunnen restaureren zijn er steigers geplaatst rond de kerktoren van Akkrum. Het is de bedoeling dat de leibedekking van de spits geheel wordt vernieuwd. 

Met name de hoeken van de toren op de zuidwestzijde vertonen de laatste jaren lekkages, waardoor het achterliggende houtwerk is gaan rotten. Gelijktijdig met de restauratie zal, nu de toren toch in de steigers staat, ook alle houtwerk worden geschilderd en de stilstaande klok aan de noordkant worden gerepareerd.   
De planning is dat voor de bouwvakvakantie alle werkzaamheden afgerond zullen zijn. 

De opdrachtgever van de werkzaamheden is de Monumentenstichting Boarnsterhim. De restauratie is voorbereid en wordt begeleid door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Swart uit Eastermar.  
Het werk is financieel mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie Fryslân, de Gemeente Heerenveen, de PKN gemeente Akkrum, de Gravin van Bylandt Stichting, de Meindersma-Sybenga Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds, het Dinamo Fonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland.

Sinds eind 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar van de kerktoren van Akkrum. De afgelopen jaren heeft deze stichting veel onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt.

Bron: Akkrum.net
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden