Julia Jan Wouters Hospice zoekt kookvrijwilligers

HEERENVEEN - 'Na een dienst in het hospice fiets ik altijd weer rijker naar huis' vertelt één van de  ca.78 vrijwilligers, 'Ik ben nog nooit met tegenzin aan een dienst begonnen', vult een ander aan.

Vrijwilligers in het Julia Jan Wouters Hospice te Heerenveen bieden een ieder in de laatste levensfase en diens naasten (daar waar nodig en gewenst) tijd, aandacht en ondersteuning, altijd in samenwerking met professionele verpleegkundigen en coördinatoren.

'Niet iedere vrijwilliger heeft een zorgachtergrond, integendeel. De sectoren waarin onze vrijwilligers werkzaam zijn of zijn geweest lopen heel erg uiteen', zo meldt Ietje Miedema, samen met Ingrid Gelink coördinator van het hospice. 'Wat men echter allemaal gemeen heeft is de enorme aandacht voor de mens en de wens iets wezenlijks voor een ander te doen'.

De werkzaamheden in het hospice omvatten meer dan alleen de zorg aan bed, zoals dat wordt genoemd. Het bestuur van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters bestaat bijvoorbeeld ook volledig uit vrijwilligers, net als de ploeg die de prachtige binnentuin van het hospice onderhoudt. Een tuin die overigens door diezelfde vrijwilligers is aangelegd toen in april van 2022 de nieuwe locatie aan de Van Helomalaan werd betrokken. 'Op deze manier kunnen we mensen die graag iets voor een ander doen en de zorg aan bed wat lastig vinden ook een fijne vrijwilligerswerkplek bieden', aldus Ietje.

'In dat kader willen we dit jaar starten met een groep kookvrijwilligers, een vaste groep van ongeveer 12 mensen die om toerbeurt onder andere de avondmaaltijden bereidt voor onze gasten en hun eventuele naasten. De werving voor kookvrijwillgers gaat, net zoals voor de zorgvrijwilligers, via onze website www.vptzjuliajanwouters.nl en social-mediakanalen begonnen. Wij zoeken mensen die in staat zijn soms voor één en soms voor een grotere groep te koken, die in staat zijn de wensen van onze gasten naar het bord te vertalen', legt Ietje uit. 'Soms gaat dat om een volledig diner, dat door de gast in kwestie wordt gezien als een toetje van het  leven, soms gaat dat om niet meer dan een kopje bouillon. Altijd staat onze gast centraal.'

'Ietje schetste al dat veel van onze vrijwilligers geen zorgachtergrond hebben en dat is zeker op mij van toepassing', vertelt de laatste vrijwilliger die we vandaag spreken. 'Ik werk in het logistiek en gebruik mijn werk in het hospice om in balans te blijven, om maatschappelijk datgene bij te dragen wat ik in mijn betaalde baan mis. Zelfs met een werkweek van 38 uur in ploegendienst vind ik altijd wel de energie om een dienst in het hospice te draaien. Het is zelfs zo dat de gasten, hun naasten en niet te vergeten mijn collega vrijwilligers, me de energie dubbel en dwars terug geven.'
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden