In Memoriam Pastoor Jan Alferink

HEERENVEEN/SNEEK- Geboren: 12 oktober 1934 – Overleden: 9 september 2022.  

 

Dit jaar was een jubileumjaar voor Jan Alferink, want op 22 juli vierde hij namelijk zijn 60-jarig priesterschap. Jan Alferink was een wereldheer, wat wil zeggen dat hij priester was van het bisdom en niet bij een bepaalde orde of congregatie behoort. Jan Alferink was priester van het bisdom Groningen- Leeuwarden.

Pastoor Jan Alferink zijn ouders waren Bernardus Alferink (1898-1966) en Minke Joustra (1906-1969). Jan had twee broers, Piet, de oudste en Theo, de jongste, die beiden ook zijn overleden.

Van jongs af aan wilde Jan al priester worden. Als jongen in het koor van Flucie van Bergen trok het altaar zijn aandacht. Jan wilde ook wel misdienaar zijn. Ondanks dat hij van Van Bergen niet van het koor af mocht, deed Jan dat toch. En in 1946, vlak na de oorlog, meldde Jan zich aan in Apeldoorn, bij het kleinseminarie.

Jan werd hier in eerste instantie afgewezen, omdat er te veel jongens uit het Noorden op zaten. Jan ging daarom naar de ULO bij meester Lokkerbol. Toen hij iemand tegenkwam die in Nijmegen zat op het kleinseminarie de Nebo is Jan met hem meegegaan en heeft het gymnasium daar gestart. Maar Apeldoorn lonkte.

Filosofie

Jan ging weer naar Apeldoorn, maar moest, als voorwaarde, eerst op de Nebo zijn eindexamen halen.  Dat haalde hij en toen ging Jan naar Dijnselburg voor filosofie en later naar Rijssenburg voor Theologie. En dat was het begin. Jan werd als priester gewijd in 1962 op 22 juli door bisschop Nierman. Dat was in Groningen in de “oude” kathedraal, de Martinus. De week daarop heeft Jan in Sneek zijn eerste Heilige Mis gehouden. Traditie was dat je dan op de vooravond vanaf de Parochiegrens binnengehaald werd in de Parochie met de fanfare voorop. Jan werd vervolgens welkom geheten door de deken en daarop volgde dan een plechtig lof in de kerk.

Kapelaan 

Jan werd kapelaan in Musselkanaal bij pastoor Reinier Hegge. Een fijne tijd voor Jan, want hij waardeerde pastoor Hegge om zijn vriendelijke en warme persoonlijkheid. Hier bleef hij twee jaar en werd toen overgeplaatst naar Erica als kapelaan bij pastoor Jochum Brouwer. In 1970 kwam de benoeming in Groningen aan de Mariakerk in de wijk Corpus den Hoorn. Hier heeft Jan 8 jaar gediend, want uiteindelijk ging Jan in 1978 met Marietje Wortelboer naar Heerenveen.

Marietje was in Groningen bij hem gekomen als huisgenote. Jan werd in Heerenveen pastoor en Marietje assisteerde hem daarbij en verhuisde mee. Jan is tot 2000 pastoor geweest in Heerenveen, dat is 22 jaar.

Emeritaat

Vanaf 2000 tot 2022 was Jan met emeritaat. Mgr. Eijk, destijds bisschop, vroeg hem voor assistentie in verschillende parochies, zoals in Drachten, Gorredijk, Zorgvlied en Oosterwolde. Ook is Jan nog een poosje waarnemend pastoor geweest van Lemmer en Drachten. Hiernaast verzorgde Jan Latijnse vieringen in de Karmel in Drachten, waarbij hij vaak voorging in gezang.  

Jan is ook priester geworden in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie
Jan (1962-1965), en heeft de liturgie nog in het Latijn gedaan. Toen kwamen er allemaal vernieuwingen. De liturgie werd voortaan ook in het Nederlands gedaan en Jan juichte dit alleen maar toe. Volgens hem bracht je dit dichter bij de mensen; het was meer met elkaar vieren!

Ook de beweging van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout; daaraan heeft Jan van harte meegedaan. Alle veranderingen waren voor Jan geen aanleiding om het priesterschap de rug toe te keren, wat veel andere priesters wel deden. Ondanks dat het een andere sfeer werd, bleef Jan het priesterschap en de Kerk trouw.

Hij zag dat, naast de mensen die afhaakten, er een beweging kwam die de Kerk meer naar de mensen toe bracht. En dat is in feite wat Jan wilde, na het Concilie.

Voor Jan Alferink kwamen de mensen op de eerste plaats, niet het instituut!

Bron: Jubileumboek 150-jarige inwijding R.K. Sint-Martinuskerk te Sneek, welke half oktober a.s. zal uitkomen.

 

Afscheidsplechtigheid:
De afscheidsplechtigheid van pastoor Jan Alferink zal worden gehouden op zaterdag 17 september om 10.30 uur in de Parochiekerk van de Heilige Geest, Crackstraat 13 te Heerenveen.

Teraardebestelling:
Na de viering vindt de teraardebestelling plaats op de R.K. begraafplaats aan de Rottumerweg te Heerenveen.

Afscheid:
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op vrijdag 16 september van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk.