Humanitas deelt spullen uit in samenwerking met de Voedselbank

HEERENVEEN - Op 24 december en 31 december jl. heeft Humanitas Heerenveen vele ingezamelde spullen uitgegeven aan klanten van de Voedselbank die dit goed kunnen gebruiken. 

Op het terrein van de Voedselbank in Heerenveen was een coronaproof opzet gemaakt om dit in goede banen te leiden.  

In december zijn door enthousiaste vrijwilligers een flinke hoeveelheid kledingstukken (dames/heren/kinderen), kinder- en volwassenboeken, speelgoed, woonaccessoires, servies en diverse andere spullen ingezameld. In deze tijden van corona wil Humanitas Heerenveen graag kijken naar wat er mogelijk is om mensen te (blijven) ondersteunen. Vanzelfsprekend worden de daarbij geldende coronamaatregelen gerespecteerd.  

Beide middagen hebben hartverwarmende reacties en blije gezichten bij de klanten van de Voedselbank opgeleverd. Hoewel flink wat spullen een nieuwe eigenaar kregen is er een aanzienlijke hoeveelheid items overgebleven. Deze hebben een plek gevonden bij Stichting In Moaie Dei. Zij hebben de kledingbank/weggeefwinkel ‘Foar Elkoar Sjop’ in Heerenveen. Hier kunnen mensen na goedkeuring/screening bijvoorbeeld kleding, speelgoed, serviesgoed en meubels uitzoeken. Deze actie heeft daarmee voor nog meer mensen een positieve impact de komende tijd.  

Humanitas werd bijna 77 jaar geleden opgericht (op 31 mei 1945) en wilde in het naoorlogse Nederland maatschappelijke hulpverlening bieden. Ook nu is iedereen bij Humanitas hard aan het werk om mensen tijdens deze coronacrisis bij te staan en klaar te zijn voor iedereen die na de coronacrisis zal aankloppen. Wil je zelf iets als vrijwilliger betekenen of kun je hulp gebruiken? Neem dan contact op met Humanitas Heerenveen via heerenveen@humanitas.nl of 06 - 127 029 11. Meer informatie is ook te vinden op de website www.humanitas.nl/afdeling/heerenveen/.  

Over Humanitas Heerenveen 

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Jaarlijks geven de vrijwilligers van Humanitas Heerenveen mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis en de geschoolde vrijwilligers geven een steun in de rug op het gebied van maatjes contact, vriendschappelijk huisbezoek, thuisadministratie, rouwbegeleiding, voorlezen aan kinderen, begeleide omgangsregeling (BOR) en de kindervakantieweken. De waarden van Humanitas zijn: regie behouden over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander, vraaggericht werken (wat leeft er in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen).