HOV-voorzitter Sebastiaan Kuipers: “Heerenveen wordt een gouden winkelplak”

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen, toekomstbestendig en duurzaam. Het zijn kernvoorwaarden voor de vernieuwing van het centrum van Heerenveen.

De ideeën hiervoor kwamen van inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici samen. “De betrokkenheid van al deze partijen leidt tot goede initiatieven. “Het is hier al mooi, maar met alle nieuwe plannen wordt Heerenveen helemaal een ‘gouden winkelplak”, vindt Sebastiaan Kuipers, voorzitter van de Heerenveense Ondernemers Vereniging, de HOV.

Vorig jaar heeft de gemeente alle inwoners de kans gegeven mee te denken over verbeteringen in het winkelcentrum: de Dracht en omgeving. Zo ontstond de G1000 ‘Groep van 1000’, een open gesprek tussen een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici, die samen nadachten over de toekomst van het centrum. Sebastiaan Kuipers, eigenaar van Eko Plaza, is als voorzitter van de HOV en bestuurslid van stichting Centrum Promotie Heerenveen nauw betrokken bij alle zaken die hierbij spelen. “Dankzij deze partijen zijn belanghebbenden vertegenwoordigd. Want niet alleen de winkels, ook de horeca en cultuur hebben belang bij een gastvrij centrum, waar mensen zich welkom voelen.”

Gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam

De ondernemers van de bedrijven in het centrum verenigden zich vervolgens in de G20 om samen hun ideeën vorm te geven. “Het mooie was dat er grote overeenkomsten waren met de plannen van de G1000. Daar konden wij mooi bij invoegen”, vertelt Sebastiaan. “Met elkaar is er een plan gemaakt voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum.”

In dit plan, een conceptvisie, staan 47 concrete projecten, de zogenaamde bouwstenen. Die bouwstenen passen allemaal bij drie hoofdthema’s compact & compleet, ontvangen & ontmoeten, bruisen & beleven.

“Er gaat nog veel veranderen”

“Zaken die snel verbeterd konden worden zijn vorig jaar al aangepakt, zoals bijvoorbeeld de bestrating, scheve palen, dat soort dingen,” vervolgt Sebastiaan. “Voor de toekomst staan er grotere uitdagingen op de planning. Zo zullen de stegen worden verbeterd. De plannen voor de Romkessteeg, de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein, zijn definitief gemaakt en zullen in januari 2021 van start gaan. Winkeliers, studenten van de NHL en de gemeente hebben samengewerkt om een mooie entree te realiseren. Dit ontwerp is de blauwdruk voor de andere stegen. Verder zal er veel meer groen worden geplant en heeft de leegstand onze aandacht.

Het centrum is opgedeeld in twaalf deelgebieden, inclusief het stationsgebied en Sportstad, met elk hun eigen gebiedsdeal. Daarin maken de betrokkenen samen afspraken voor het uitkomen van de plannen in dat gebied. Ja, er gaat nog veel veranderen.” 

Centrummanager

Een belangrijke spin in het web bij het coördineren van de activiteiten en evenementen in het centrum is de centrummanager. “De centrummanager, Peter de Vries, is de verbindende schakel tussen ondernemers - horeca en detailhandel -, evenementen-organisatoren, de gemeente en allerlei andere partijen die betrokken zijn bij het centrum”, zegt Sebastiaan Kuipers. “Peter kent de mensen en de omgeving want hij is geboren en getogen in Heerenveen. Het is voor ons prettig dat we veel zaken die geregeld moeten worden bij hem neer kunnen leggen.”

Digitaal platform

Afgelopen voorjaar, toen mensen zoveel mogelijk thuis moesten blijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, was een moeilijke tijd voor veel bedrijven. Vooral de horeca werd zwaar getroffen. De ondernemers van Heerenveen zaten niet stil. Ze hebben samen een digitaal platform opgericht, waar iedereen die dat wil zich kan aanmelden. Dat kan via de website www.bezorgeninheerenveen.nl. Via deze site zijn winkels altijd digitaal te bezoeken. Sebastiaan: “Daar willen we dit najaar weer nieuw leven in blazen. We willen de mensen de mogelijkheid bieden om alles thuisbezorgd te kunnen krijgen wanneer ze dit wensen.”

Levendige ontmoetingsplaats

“We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen in het centrum, want dat verhoogt de omzet van de plaatselijke ondernemer. Aan de andere kant mag het niet te druk worden. Dat stoot mensen af in deze tijd, dat spreekt voor zich. Sinds de coronacrisis is er een verschuiving gaande naar de webshops. Maar de stenen winkel zal blijven bestaan. Mensen willen de mogelijkheid houden om producten te ervaren. Ze willen andere mensen  kunnen ontmoeten en genieten van de gezelligheid. Blijf lokaal kopen, zeg ik daarom. Na de herinrichting hebben we een bruisend, gezellig, levendig centrum in Heerenveen, waar iedereen graag naartoe gaat.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden