Hoe nu verder met de jeugdoverlast in Akkrum

Foto: Archief Dennis Stoelwinder

AKKRUM - Vanaf de zomermaanden is er overlast van groepjes jongeren in Akkrum. Daarover heeft Plaatselijk Belang eerder een stuk geplaatst op facebook. 

Het gaat om vernielingen, baldadigheid en een ruzie met geweld. Naar aanleiding van dit laatste incident is er extra inzet geweest van politie, jongerenwerk en gemeente om de rust in Akkrum te bewaren. Er is goed in beeld om wie het gaat en er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de jongeren en de ouders. In de komende weken werken we hier verder aan. De aanpak richt zich op twee zaken. Aan de ene kant op is dat op het ’grenzen bewaken’. Aan de andere kant is dat, waar nodig, ’ondersteuning bieden’. Wij willen iedereen in elk geval oproepen om niet voor eigen rechter te spelen! Wel is het belangrijk om te melden als u overlast ervaart. Doe dan een melding via 0900-8844. Dit komt terecht bij de wijkagent. 

Zodra er meer nieuws is dat we met jullie kunnen delen, zullen we dat gaan doen. 

Hein Landman, wijkagent Aize wijnstra, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes Bas Modderman ( team veiligheid) en Ruurdtje Anema (wijkmanager) gemeente Heerenveen 

Door Paul Hettinga/Akkrum.net 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden