Het engeltje van Cooper krijgt eindelijk zijn hand terug

Foto: Monumentenstichting Boarnsterhim

AKKRUM - Monumentenstichting Boarnsterhim knapt dit jaar het mausoleum van Frank Cooper (1843-1904) op, de filantroop die als Folkert Harmens Kuipers in Akkrum werd geboren. 

Op het gebouw staan twee engeltjes, maar één daarvan heeft al sinds men zich kan herinneren een geamputeerde hand. Een restauratie moet het weer in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Frank Cooper was een succesvolle zakenman in Amerika. In 1900 liet hij in zijn geboortedorp in Akkrum een tehuis bouwen voor arme ouderen: Coopersburg. In 1906 werd ook een mausoleum gebouwd voor Cooper en zijn vrouw, die daar in 1907 werden bijgezet.

Terug in oude staat

Het mausoleum zit vol met symboliek. Zo staan er op de vier hoeken van het gebouw engeltjes als wachters voor de laatste rustplaats. Het engeltje op de noordwestkant mist een hand. In het verleden is het met wat cement gerepareerd. De monumentenstichting wil het nu terugbrengen naar de oude staat.

Wat precies die oude staat is, blijkt uit oude foto's van het mausoleum: het engeltje had een fakkel in de hand. Deze stond overeind als teken van nieuw leven. De engel aan de andere kant houdt de fakkel omlaag als symbool van het uitdovende licht en leven.

Ander restauratiewerk

Naast het engeltje wordt ook het dak vernieuwd, scheuren in de muur aangepakt, het houtwerk opnieuw geschilderd en verroeste ankers vervangen.

De restauratie wordt mogelijk gemaakt door verschillende fondsen, zoals het Dinamo Fonds, het Hendrik Muller Fonds, de Van Heloma Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de Gravin van Bylandt Stichting en het Bouwcultuurfonds Friesland.