Heideburen deels afgesloten vanwege werkzaamheden

HEERENVEEN - De Heideburen is tot 2 april deels afgesloten vanwege werkzaamheden aan de oevers en kades. Het gaat om het stuk tussen de Zonnebloemstraat en De Opslach.  

Dit wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van het voetpad.

De werkzaamheden hebben te maken met het verbeteren van de waterkeringen in het centrum van Heerenveen door het Wetterskip Fryslân.

De keringen worden versterkt om inwoners te beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslag. Ook legt het waterschap langs de vaart Veenscheiding een natuurvriendelijke oever aan voor een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden duren tot en met juni 2021. De totale investering van het project is 0,6 miljoen euro.

Versterken waterkeringen

Het waterschap versterkt in totaal 1,3 kilometer aan waterkeringen langs de straten Heideburen, Nieuwburen, Breedpad, Badweg, Wederik en de vaart Veenscheiding. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen. Enkele op te knappen tracés lopen langs tuinen van particulieren. Wetterskip heeft het ontwerp voor de keringen in goed overleg met de betrokken tuinbezitters en in nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen uitgewerkt. Het waterschap maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hoogten in Heerenveen. Hierdoor zijn er geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig.

Bomen gekapt als voorbereiding

Als voorbereiding op de werkzaamheden kapt het waterschap vanaf woensdag 24 februari en in de weken daarna bomen ter hoogte van de Muntflats, Heideburen en de Veenscheiding. De bomenkap is nodig om plaats te maken voor de ophoging van de kering of een damwand. Ook kunnen bomen door hun wortels de stabiliteit van de kering in gevaar brengen als ze bij een storm omwaaien.

Bij de Muntflats moeten de bomen aan de spoorzijde plaatsmaken voor een nieuwe damwand. Voor de bomen die worden gekapt op het traject langs de Veenscheiding komen er na afronding van de werkzaamheden nieuwe bomen terug. Deze worden geplant in de onderberm van de waterkering.