Heerenveen op weg naar aardgasvrij

HEERENVEEN - Het college heeft ingestemd met de aangepaste Transitievisie Warmte 2021. De visie beschrijft hoe alle 25.000 gebouwen in de gemeente aardgasvrij kunnen zijn in 2050. Op 16 december beslist de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte 2021.

Van 20 september tot en met 13 oktober konden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden reageren op de concept Transitievisie Warmte. Wethouder Jelle Zoetendal: “We hebben veel reacties ontvangen op de conceptversie. Het is fijn om te zien dat mensen actief betrokken zijn bij het onderwerp en openstaan voor verandering.” Er zijn positieve reacties van mensen die graag aan de slag willen met duurzamer wonen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Onder andere over de betaalbaarheid. Als gemeente delen we deze zorg om de betaalbaarheid en financierbaarheid en dringen daarvoor bij het rijk aan op oplossingen.

Visie aangescherpt na publieksreacties

In de definitieve Transitievisie Warmte 2021 zijn de belangrijkste reacties verwerkt. Zo is de visie op waterstof beter uitgelicht en zijn de risico’s van de warmtetransitie uitgebreider beschreven. Ook is meer benadrukt dat de visie moet meebewegen met alle ontwikkelingen.
De aangepaste versie is te downloaden op www.eenvooreengroener.nl/aardgasvrij.

De route naar aardgasvrij

Om de gehele gemeente aardgasvrij te maken wordt ingezet op verschillende oplossingen. In het buitengebied en de dorpen zijn elektrische warmtepompen en kleine warmtenetten bijvoorbeeld zeer geschikt. In de kern Heerenveen kan aardwarmte (geothermie) mogelijk een warmtenet voeden. Biomassa, biogas of waterstof zijn weer beperkt inzetbaar en juist geschikt voor monumentale panden en historische dorpskernen die slecht te isoleren zijn. Per dorp en buurt is verdere verkenning nodig naar wat precies past bij de mensen en de gebouwen.

Uitvoering

De visie wordt per wijk, buurt of dorp vertaald in een uitvoeringsplan. Samen met de inwoners geven we vorm aan dit plan, dit proces duurt ongeveer twee jaar. Aengwirden, Bedrijventerrein Heerenveen Zuid, De Greiden, Oudeschoot, Nieuweschoot zijn hun Lokaal Energie Experiment al gestart in april 2021. Heidemeer Waterfase start begin 2022. Daarna gaan we aan de slag in Aldeboarn en Nes. Zij starten waarschijnlijk in 2022 of 2023.  De ervaringen die in deze wijken en dorpen worden opgedaan verwerken we in de Transitievisie Warmte 2.0. die in 2026 wordt geschreven, of eerder als daartoe aanleiding is.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden