Groener, duurzamer en beter om wijk De Greiden gereed te maken voor de toekomst

Foto: Nico Vink

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen biedt met het project ‘LEEF’ een helpende hand bij lokale initiatieven en projecten van bedrijven en inwoners. 

Als wijkvereniging is BUITENgewoon de Greiden in contact gekomen met de projectmanager van LEEF en middels de aanwezigheid op online sessies enthousiast geraakt om ook een bijdrage te leveren om mee te werken aan het streven van Heerenveen in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Tot voor kort was het onbekend dat er energiecorporaties aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen. Na contact met bestuursleden van de lokale energiecoöperaties in Akkrum, Aldeboarn en Aengwirden begonnen zich ideeën te vormen om ook in de wijk De Greiden een energiecoöperatie te beginnen. Om in Fryslân een energiecoöperatie op te richten is een hulp-snelweg aangelegd in de vorm van ‘Ús Koöperaasje’, waar oud-voetbaltrainer Foppe de Haan ook een ambassadeur van is. Het is het streven om zoveel mogelijk huizen in de wijk De Greiden over te kunnen laten stappen naar groene stroom, welke wordt geleverd door stroomleverancier en overkoepelende Noordelijke coöperatie ‘Energie VanOns’. Daarnaast hebben de bestaande corporaties eind vorig jaar de ’Samenwerkende Heerenveens Energie Coöperaties’ opgericht (samen met energie coöperaties Akkrum en Aldeboarn), waarmee ‘overkoepelende’ Heerenveense projecten kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld participatie/ontwikkeling in zonneparken rond Heerenveen. Binnen deze samenwerkingsstructuur kunnen ook nieuwe coöperaties (bijvoorbeeld De Greiden) aanhaken zodat we daarmee een gezamenlijk coöperatieve structuur voor energie in gemeente Heerenveen kunnen ontwikkelen.

Groene stroom

Natuurlijk willen we zelf in de wijk ook graag groene stroom op gaan wekken. Hoe mooi zou het zijn als we gezamenlijk met de bewoners, scholen, wijkcentrum, lokale ondernemers en anderen door middel van zwaar gesubsidieerde zonnepanelen op de daken en misschien wel met centraal gepositioneerde warmtepompen onze eigen energie gaan opwekken! ‘LEEF’ stelt aan vijf initiatieven een startbudget van 100.000 euro ter beschikking. Hiervoor zal wijkvereniging BUITENgewoon de Greiden een motivatie en onderbouwing dienen aan te leveren, waarom de wijkvereniging denkt in aanmerking te kunnen komen voor deze startsubsidie.

Het is natuurlijk een streven om als de grootste wijk van Heerenveen hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Dat zou bewonersparticipatie ten behoeve dan de verduurzaming ten top zijn! En als we in De Greiden een energiecoöperatie hebben opgericht, kunnen we ook maximaal profiteren van allerlei (landelijke) subsidies die het ons gemakkelijk maken om duurzaam en groener te kunnen worden. Wij verwachten dat de wijkbewoners massaal zullen willen meedoen, want een goedkope (groene) energierekening willen we natuurlijk allemaal.

Ús Koöperaasje

In de energietransitie spelen lokale coöperaties een belangrijke rol: geworteld in de gemeenschappen van dorpen en wijken, werkend aan het bewustzijn van de kansen en mogelijkheden bij de verduurzaming voor de inwoners, en als aanjager van een inkomstenstroom. ‘Ús Koöperaasje’ vervult daarin als provinciale koepel van lokale energiecoöperaties een belangrijke en onafhankelijke functie. Die rol vervult zij vanuit een sterke binding met haar achterban. Inmiddels heeft ‘Ús Koöperaasje’ 54 leden, lokale energiecoöperaties die duurzame, lokale en groene energieprojecten in wijk, dorp of stad initiëren. De Koöperaasje richt zich in Friesland op energiebewustzijn en de ontwikkeling van duurzame bronnen (wind, zon, warmte, enzovoort) in lokaal eigendom.

Energie vanOns
‘Ús Koöperaasje’ is namens de 54 leden op haar beurt lid van ‘Energie VanOns’, die meer dan honderd energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe, met duizenden klanten, verbindt. Eind 2020 kreeg ‘Energie VanOns’ voor de derde keer op rij een 10 van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise. De winst die wordt gemaakt, wordt teruggegeven aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen, Energie VanOns geeft de regio extra energie en vergroot ook nog eens de leefbaarheid. Met Energie VanOns heb je 100% groene, lokale energie, en beslis je mee over de eigen omgeving.

Door: Anton Melein