Gerrie Rozema wethouderskandidaat GroenLinks Heerenveen

HEERENVEEN - GroenLinks Heerenveen draagt Gerrie Rozema (52) voor als wethouderskandidaat. Zij woont ruim 20 jaar in Akkrum met haar man en vijf kinderen en is al jaren actief voor GroenLinks. 

Van 2010 tot 2014 zat Rozema in de gemeenteraad van Boarnsterhim. Na de herindeling in januari 2014 werd ze eerst commissielid voor GroenLinks Heerenveen en vanaf 2015 raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heerenveen. Na een tweetal banen als docent geschiedenis en staatsinrichting, in Amsterdam en in Heerenveen, werkt Gerrie Rozema sinds 2003 als lerarenopleider aan NHL Stenden Hogeschool. De afgelopen jaren was zij werkzaam als docent en teamleider van ITESS (International Teacher Education Secondary School) op de NHL Stenden locatie in Groningen.

Gerrie Rozema over de voordracht: ‘Het is fantastisch dat GroenLinks een rol kan gaan spelen in het bestuur van de gemeente Heerenveen en ik vind het een eer dat fractie en bestuur mij het vertrouwen geven en voordragen als wethouder. Onze gemeente staat voor grote uitdagingen, denk aan de broodnodige maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, klimaatadaptatie, de energietransitie, de tekorten op het sociaal domein, de Lelylijn en woningbouw. Tegelijkertijd willen we dat onze leefomgeving ook voor onze kinderen en kleinkinderen gezond en groen blijft. Dit vereist visie en lange termijn denken. Ik wil mij hier graag voor inzetten en kijk er naar uit om dit samen met inwoners en maatschappelijke organisaties op te pakken.’

Het bestuur van Groen Links vindt Gerrie een fantastische wethouderskandidaat, met een groen en sociaal hart, bij wie idealen en realiteitszin hand in hand gaan, oplossingsgericht, toegankelijk, daadkrachtig. ‘Waar zij ook aan slag gaat, ze maakt het verschil!’