Gemeente onderzoekt huisvesting, gemeentehuis voldoet niet aan huidige eisen

HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een voorstel voor met verschillende huisvestingsscenario’s. 

In het huidige gemeentehuis zijn grote investeringen in het binnenklimaat en wettelijke voorgeschreven verduurzaming nodig.

Onderzoeken huisvesting

De gemeente worstelt al langer met de huisvesting. Het huidige gemeentehuis voldoet al enige tijd niet aan de huidige eisen van arbo, klimaat, ruimte, akoestiek en duurzaamheid. Daarom is een scenario-onderzoek uitgevoerd om een goede toekomstbestendige en kostenefficiënte oplossing voor het gemeentehuis te vinden.Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Van renovatie tot nieuwbouw. Op de huidige locatie en elders. Meerdere scenario’s voldoen in meer of mindere mate aan de gewenste manier van huisvesting. Er is gekeken naar efficiëntie van kosten, nu en op de langere termijn, dienstverlening, duurzaamheid en hybride werken.

Gevolgen verhuizing

Een van de scenario’s is kantoorruimte in het stadioncomplex van Sportstad in Heerenveen. De ruimte die daar momenteel beschikbaar is, is financieel gunstig en sluit aan bij de opdracht, taken en manier van werken van de gemeente. Het college wil deze optie verder onderzoeken en vraagt de raad om voor de verdere uitwerking van dit scenario éénmalig € 250.000 beschikbaar te stellen. In december neemt de gemeenteraad een besluit over de huisvestingsscenario’s.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden