Gemeente Heerenveen, redder in nood voor de Foar elkoar sjop

HEERENVEEN - De Foar elkoar sjop de weggeefwinkel van Heerenveen e.o., een soort voedselbank voor kleding, meubels, speelgoed, linnegoed serviesgoed enz. enz., van stichting in moaie dei verkeerde in grote financiële nood. 

Mede door de coronacrisis maar ook doordat de nood de afgelopen periode ook veel groter is geworden en daardoor ook het cliëntenbestand  fors is gegroeid. 

Om open te kunnen blijven moesten we inverteren en de sjop aanpassen om deze zo coronaproof te kunnen.  In de tussentijd droogden de inkomsten  van de stichting helemaal op, ook onze donateurs kwamen in de problemen en de kosten gingen wel door en liepen zelf op waar door we een huurachterstand kregen en geen ander uit weg zagen dan de Foar elkoar sjop maar te sluiten.  We hadden wat subsidie aanvragen gedaan maar kregen hier geen reacties op ook de corona ondersteuning werd, voor onze stichting afgewezen. In het verleden hadden we al een subsidie bij de gemeente aangevraagd voor onze huisvestingskosten maar dat was toen afgewezen dus wij zagen als bestuur financieel geen uitweg meer. Aan het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligers ligt het zeker niet" aldus het bestuur. 

Inmiddels is de gemeente Heerenveen bijgesprongen met een eenmalige subsidie. Toch blijft financiële ondersteuning nodig. 

We zijn de gemeente Heerenveen zeer dankbaar voor de eenmalige subsidie die ons nu even door deze moeilijke tijd heen sleept. In de afgelopen jaren hebben enkele bestuursleden de tekorten bijgevuld maar ook die spaarpotjes zijn leeg. Dus zijn we nu aangewezen op andere financiële ondersteuning, zeker met de alsmaar stijgende kosten en de sterk groeiende cliëntengroei waarvan wij verwachten dat die voorlopig helaas nog wel zal doorzeten. In  2017 werd er door 87 huishoudens gebruik gemaakt van de Foar elkoars sjop gebruik gemaakt in juni 2020 waren dat 349 gezinnen en dat aantal stijgt nog steeds. We zijn nu bezig met een aanvraag voor structurele Subsidie van de gemeente Heerenveen om zo ons voortbestaan veilig te stellen. Ook hebben we andere subsidiegevers aangeschreven en hopen donateurs te werven anders komt het voortbestaan van de Foar elkoar sjop alsnog in de knoei" laat het bestuur weten. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden