Friese stichting gaat ook in coronatijd door met projecten in Nepal

HEERENVEEN - Dankzij de hulp van de Friese stichting Studentenprojecten Nepal (SPN) kunnen dertien scholen in de Himalaya deze week starten met een onderwijsverbeteringsproject.

Het gaat om een investering van 106.000 euro. Van dat bedrag zijn computers, printers en leermiddelen aangeschaft.

Leraren van de scholen in het projectgebied hebben de afgelopen veertien dagen een computertraining gevolgd en nu zijn de leerlingen aan de beurt.  Duizenden kinderen in de Himalaya profiteren de komende jaren van dit project.   

SPN heeft de afgelopen twintig jaar dertien scholen en lokalen gebouwd. Nu is de tijd rijp voor onderwijsverbetering en digitalisering in het onderwijs. 

De aftrap van het onderwijsverbeteringsproject vond vorig jaar maart plaats tijdens het bezoek van een van de bestuursleden van SPN. Tijdens een grote bijeenkomst met alle voorzitters en hoofden van scholen en de burgemeester van dit afgelegen gebied werden dertien contracten ondertekend. Daarna brak de coronapandemie uit. Ook Nepal werd zwaar getroffen. Het project liep daardoor tien maanden vertraging op.

Inmiddels zijn de scholen weer geopend en is het project officieel van start gegaan. De stichting hoopt dit jaar geld voor de tweede fase (totale investering 55.000 euro) in te zamelen. Hiervoor is nog zo'n 8.000 euro nodig.  

Ook is deze week 25.000 euro overgemaakt voor een landbouwproject in drie dorpen. Het doel is de kennis van moderne landbouwmethoden en producten te verbeteren door training van de dorpsbewoners. SPN hoopt hierdoor de levensomstandigheden van de door werkloosheid getroffen gemeenschap te verbeteren en meer werkgelegenheid voor jongeren te realiseren.

Kindhuwelijk

De stichting heeft naast een scholen-/onderwijsverbeteringsproject en een computerproject voor kansarme studenten ook een studentensponsoringproject. De afgelopen twintig jaar kregen/krijgen bijna 600 studenten in dit sponsorprogramma financiële steun. . Door de corona dreigen veel jonge meisjes uitgehuwelijkt te worden. Door de grote geldinzamelingsactie Voorkom kindhuwelijk Sarita en dankzij nieuwe sponsors kunnen 17 jonge meisjes de komende jaren blijven studeren in plaats van te worden uitgehuwelijkt.

 

SPN werkt nauw samen met Wilde Ganzen en Nepalese partnerorganisaties.