Fries Waterschap neemt maatregelen tegen droogte

SNEEK- Waterpompen inzetten, diepe scheuren in veendijken repareren en geen schapen meer op de zeedijk. Wetterskip Fryslân neemt maatregelen tegen de droogte.

De schade door de aanhoudende droogte kan voor een deel beperkt blijven door water vanuit het IJsselmeer de Friese kanalen en meren in te laten lopen. Dat gebeurt ook al een tijdje.

Nu zijn de grondwaterstanden nog verder gedaald en het waterschap heeft voor de tweede keer een inspectie van de dijken gedaan. De resultaten zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Neerslagtekort

Het regent al langere tijd in Nederland te weinig om het water op peil te houden. In Fryslân is het neerslagtekort 210 millimeter.

Daarmee doet de provincie het altijd nog beter dan andere delen van Nederland. Op sommige plekken is het neerslagtekort opgelopen tot 300 millimeter.

Pompen

De Friese boezem krijgt water vanuit het IJsselmeer. Maar door de noordenwind is het lastig om de waterstanden in Friese gebieden dichtbij het IJsselmeer op peil te houden. Op sommige plekken zorgen pompen nu voor de aanvoer van extra water.

Schuren in dijken

Het waterschap is deze week begonnen met de tweede inspectie van honderd kilometer aan veendijken. De controleurs vergelijken de plekken met de vorige ronde.

Bij het Tsjûkemar, het Sleattemer Mar, de Fluessen en de Peanster Ie waren eerder ook al scheuren in de weg van gemiddeld 30 centimeter diep vastgesteld. De gescheurde aarde in de dijk bij de Peanster Ie is nu zo diep geworden dat reparatie daar noodzakelijk is.

Geen schapen meer op de dijk

Het gras op de zeedijken is droog en dor. Schapen kunnen schade toebrengen aan de gele dijk. Daarom heeft het waterschap pachters opgeroepen de schapen van de dijk te halen.

Volgende week maandag wordt weer neerslag verwacht, zo meldt het waterschap. Waarschijnlijk zal de situatie dan weer normaliseren, ook omdat de temperaturen lager worden, wat minder verdamping tot gevolg heeft.