Flessenactie OBS Het Slingertouw levert bijna 1000 Euro op voor MSMama

HEERENVEEN - Jaarlijks organiseert OBS Het Slingertouw, samen met de leerlingen, een actie voor het goede doel. Dit jaar is er een flesseninzamelingsactie gehouden voor "MSMama".

MSMama behoort aan Mariska de Jong, de moeder van twee leerlingen op OBS Het Slingertouw. Mariska leidt aan de chronische ziekte multiple sclerose (MS).   

In haar strijd de MS te stoppen, heeft ze haar hoop gevestigd op een kostbare behandeling in Mexico. OBS het Slingertouw wil haar hier graag bij helpen om deze behandeling te kunnen bekostigen.  

Sinds 2017 heeft de moeder van Maxwell, Levy en Jesse de diagnose MS gekregen en inmiddels is er een kans deze ziekte een halt toe te roepen. Het gaat om de zogenaamde 'HSCT- behandeling', waarbij zenuwschade door middel van stamceltransplantatie wordt vertraagd, gestopt of zelfs hersteld kan worden.   

Het doel leefde enorm onder de leerlingen van OBS Het Slingertouw. De kinderen waren enorm fanatiek, ze verzamelden flessen en namen deze mee naar school; met als resultaat overvolle containerzakken die opgestapeld stonden in het kopieerhok. In totaal zijn er bijna 3000 flessen verzameld. De Jumbo heeft tijdens het ophalen van de flessen ook nog een financiële bijdrage geleverd. Daarmee werd het te doneren bedrag aan MSMama 910 euro.   

Het team en de kinderen van OBS het Slingertouw hopen dat de behandeling Mariska en haar gezin oplevert waar ze op hopen en wensen hun veel sterkte toe de komende periode!