Domela Nieuwenhuis-penning voor koor De Reade Hoeke

Foto: www.koordereadehoeke.nl

HEERENVEEN - Ieder jaar wordt door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds een penning uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. 

Naast de door Mirjam Mieras ontworpen penning ontvangt de winnaar een geldbedrag van 500 euro. De uitreiking vindt normaliter plaats op de Domela Nieuwenhuisdag in november, maar daar kan vanwege de Corona-problemen op dit moment geen sprake van zijn. Toch heeft het Fondsbestuur besloten de penning voor dit jaar toe te kennen aan het koor De Reade Hoeke uit Heerenveen.

De Reade Hoeke is opgericht in de jaren 1980. De naam geeft al aan dat het een sociaal geëngageerd koor is, dat strijdliederen in vele talen zingt. Onderdrukking en verzet, oorlog en vrede, sociale bewogenheid, medemenselijkheid en de kracht van de liefde zijn de thema’s van het repertoire. Daarmee wordt de aloude traditie van het socialistische strijdlied levend gehouden, en dat in brede zin. Aan het begin van de twintigste eeuw bracht de arbeidersbeweging in Friesland vele socialistische en geheelonthouderskoren voort, die de socialistische strijdliederen in hun repertoire hadden. Toen aan het eind van de vorige eeuw die koren, de een na de ander, verdwenen, dreigde ook het strijdlied in de vergetelheid te raken. Maar De Reade Hoeke nam, als nieuweling, het stokje over. Daardoor worden oude en moderne socialistische strijdliederen nog steeds gezongen.

Toen dirigente Martzen Dijkstra dit voorjaar haar 25-jarig jubileum vierde, werd de jaarlijkse uitvoering gekoppeld aan de herdenking van Domela Nieuwenhuis’ sterfdag honderd jaar geleden. Het koor liet zich daarbij inspireren door de Herinneringen van een Friese landarbeider van Imke Klaver. Op de Domela Nieuwenhuis-dag van 2019 had De Reade Hoeke ook al enkele strijdliederen gezongen. Dat optreden, waarbij het koor was opgesteld op de trappen in de hal van Museum Heerenveen, maakte veel indruk op de aanwezigen.

Het bestuur van het Domela Nieuwenhuis Fonds heeft mede daarom geoordeeld dat de toekenning van de Domela-penning 2020 aan De Reade Hoeke meer dan verdiend is. Voorlopig blijft het vanwege Corona bij een papieren toezegging. Het fonds hoopt de penning op een later moment in persona te kunnen uitreiken.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden