Dagbesteding Ouderen ’t Hummelhûs bestaat 1 jaar

Foto: Trees Leemeijer

OUDEHORNE - Donderdag 1 april vierde ’t Hummelhûs op bescheiden wijze het 1 jarig bestaan van de dagbestedingsgroep voor ouderen. Samen met de bezoekers werd een nieuwe vlag opgehangen.

De dag werd verder feestelijk aangekleed met wat lekkers bij de koffie. De ondernemers van ’t Hummelhûs hadden graag dit jubileum gebruikt om ‘het Voorhuis’, zoals de dagbestedingsgroep heet, officieel te openen. Maar helaas kan dit vanwege de huidige maatregelen nog niet. Vorig jaar zijn ze in een moeilijke periode gestart met de dagbesteding voor ouderen. In het voorhuis van de boerderij in Oudehorne woonden eerst Willem Teun en Anneke Tel, samen met hun kinderen. Zij zijn verhuisd naar Heerenveen en hebben daarmee plaats gemaakt voor de ouderen.

Bij de start van ‘het Voorhuis’ was het nog niet mogelijk om de ouderen gelijk op de locatie dagbesteding te bieden, vanwege de corona-maatregelen. Daarom is er voor gekozen om eerst de ouderen thuis te bezoeken. Vanaf 2 juni komen de ouderen wel op de locatie. Met een aantal aanpassingen kan de dagbesteding toch doorgang vinden. Iets wat erg belangrijk is voor de ouderen en ook voor hun mantelzorgers. De ouderen worden opgehaald vanuit huis en weer thuisgebracht, door vrijwilligers.

Op ’t Hummelhûs doen ze gezellige activiteiten met elkaar. Een wandeling naar de natuurtuin (grote moestuin met bijbehorende boerderijwinkel) hoort bij het dagelijkse ritme. De ouderen halen, samen met hun begeleiders, de groente op waar ze gezamenlijk een verse warme maaltijd van bereiden. ’t Hummelhûs is een organisatie waar mensen van alle leeftijden terecht kunnen. Er wordt namelijk ook dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang geboden. Daarnaast is er een afdeling ‘zorg op maat’ waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen voor begeleiding en dagbesteding. De laatste jaren heeft ’t Hummelhûs de natuurtuin verder geprofessionaliseerd, waardoor de mogelijkheden voor dagbesteding voor volwassenen zijn uitgebreid. Volwassenen kunnen meewerken in tuin en de kassen. Ook kunnen ze helpen met het inpakken van groentepakketten en andere bestellingen en meewerken in de boerderijwinkel. Dit onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. De natuurtuin wordt gezien als een plek waar je echt tot rust kunt komen. Vandaar dat ’t Hummelhûs ook een ‘rustpunt’ is. Dit is een plek waar fietsers en wandelaars even kunnen uitrusten en een bakje koffie of thee kunnen pakken. Het rustpunt is vanaf 1 april weer geopend. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die ’t Hummelhûs biedt? Kijk dan op www.thummelhus.nl en www.natuurtuinthummelhus.nl