COLUMN - Het is goed dat burgemeester Van der Zwan de lintjes uitreikte door bij mensen die dat verdienden langs te fietsen en hen dan een lintje opspeldde. 

De burgemeester fietst. De communicatiemedewerkers  van de gemeente gebruikten al hun camera’s om Tjeerd Zoetemelk op de prent te zeten, want dat is een soort zuinigheid die Heerenveen kan en moet gebruiken. Anders gaat het overal mis. Neem maar sc Heerenveen. Die ontslaan tien mensen, maar hun financiële tekort blijft even groot als het was.

Van der Zwan heeft Roozemond nog niet om. Z’n wethouders wel. Die presenteerden een centrumplan van 44 miljoen, waarvan de gemeente 15 miljoen voor zijn rekening zal nemen. Toen moesten de gemeentelijke communicatiemedewerkers even goochelen met woorden. Hoewel het een indrukwekkend plan is, steekt het nog wat magertjes af bij het idee wat de bevolking over het centrum had. Ze mochten indertijd onder de kop G1000 de voorstellen voor een upgrade-centrum doen. Dat is meer dan het gebruikelijke toneeltje van het goed- of afkeuren van gemeentelijke voorstellen.

Het zou enorm goed geweest zijn als de gemeente dus het G1000-voorstel (dat goed op elkaar was afgestemd) geheel had overgenomen, minimaal als ambitie. Dan was de victorie echt in Heerenveen begonnen. Zoals dat wel ging met het scheiden van afval, dat gaat de bevolking van Heerenveen het allerbeste af. Petje af, zou je willen zeggen tegen de gemeente, maar die steekt terecht de armen hulpeloos in de lucht.

Financiën. Begroting. Reserves. Alles negatief. Elke gemeente is hulpeloos op dit moment. De door de nationale overheid afgeschoven jeugdzorg ging vergezeld van veel te weinig geld. En die jeugd heeft in coronatijd nog meer zorg nodig. Bedrijven,  instellingen, kroegbazen en vooral de extra zorg kregen gigantische bedragen van de gemeenten voorgeschoten. Zonder te weten wat ervan terug kan komen. Gemeentelijke ambtenaren zitten met een onontwarbare financiële knoop om een lege beurs.  

Dus is er, ook van de G1000-deelnemers, begrip voor de situatie van de gemeenten, die straks een after-coronaherstelbeleid hard nodig hebben. Bovendien zitten ze toch liever zo snel mogelijk op het terras, hoe het centrum eromheen ook uitziet.

Eelke Lok