HEERENVEEN - Inwoners van de gemeenten uit Zuidoost-Fryslân kunnen (gratis nog wel) deelnemen aan de internetcursus ‘Politiek Actief’. 

Gemeentegriffier Lammy Roest van Heerenveen zegt dat het nodig is dat mensen veel beter weten hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de politiek. Of er misschien zelf aan willen meedoen. Die mensen mogen voor de computer gaan zitten, de komende maanden, en krijgen dan ‘les’ van burgemeesters, raadsleden en natuurlijk griffiers. Die moeten ook wat te doen hebben.

Het gaat dus over lokale politiek. Heerlijk, mijn handen jeuken. Bijna greep ik al de telefoon om te vragen of ik ook een deel van die cursus mag geven. Om mensen uit te leggen dat je een paar duizend trekkers nodig hebt om invloed uit te oefenen. Of je moet dagelijks voor de televisie optreden in praatprogramma’s, dan wel veel volgers op twitter hebben.

En dat het ook geen zin heeft zelf in de politiek te gaan. Je moet daar eerst acht jaar mee sudderen om te begrijpen hoe invloedlijnen lopen. Als je er in stapt en direct aan het roer komt, vallen er brokken. Deelnemers Smallingerland en Ooststellingwerf hebben dat al gemerkt, de politiek is daar terminaal.

Politieke invloed is niet nodig. Wél invloed op het ambtelijk apparaat in ons poldersysteem. Dat hebben we, terecht, maar het is nu totaal gecrashed. Regels zijn belangrijker geworden dan mensen.

Dan heb ik het niet eens over de financiële straf die iemand krijgt als de kerstman langs komt. Nog schrijnender voorbeeld is toch die oude schietbaan in Katlijk, waar politiemensen duizenden loden kogels in de grond knalden. De nieuwe koper dacht, net als iedereen, dat het opgeruimd was. Dat bleek van niet. Er heeft gewoon iemand te snel een handtekening gezet. Niemand is schuldig, wél het systeem.

Maar dan zegt het college van B en W dat het niet erg is, want de baan is nu officieel geregistreerd als natuurgebied is. Dan mogen er toch geen kinderen komen, die die oude kogeltjes gaan opeten.

Lammy Roest: vóór de cursus is het misschien goed om politici te ‘leren’ dat je dit soort dingen niet meer kunt zeggen.

Eelke Lok