Carbidschieten kan doorgaan zonder publiek

Ook vorig jaar geen publiek. Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Het traditionele carbidschieten in de gemeente Heerenveen kan onder voorbehoud van de maatregelen die het kabinet, de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente nemen doorgaan. 

U moet dit vooraf melden bij de gemeente en vervolgens toestemming hebben gekregen. Het carbidschieten vindt dit jaar zonder publiek plaats.

Voorwaarden

Net als voorafgaande jaren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Carbidschieten mag uitsluitend op 31 december vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Degene die carbidschiet moet tenminste de leeftijd van 16 jaar hebben
 • De plaats van het afschieten is tenminste op 50 meter afstand van de omliggende bebouwing
 • De inhoud van de (melk)bus mag maximaal 60 liter bedragen
 • Het voorwerp waarin het carbidgas wordt gevormd, moet worden afgesloten met zacht materiaal (zoals een voetbal of plastic zak), het is verboden om harde voorwerpen zoals een deksel van een melkbus als afsluiter te gebruiken
 • Er mag niet worden geschoten in de richting van personen, dieren of nabij gelegen gebouwen
 • Degene die carbid afschieten dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben van de rechthebbende op het terrein waarop het carbidschieten zal plaatsvinden
 • Het carbidgas moet op veilige wijze worden ontstoken (niet veilig is een directe ontsteking met een aansteker)
 • Afval veroorzaakt door het carbidschieten dient na afloop te worden opgeruimd

Extra voorwaarden vanwege corona

Vanwege COVID-19 gelden er tijdens deze jaarwisseling extra voorwaarden. Zo is het verplicht om bij het aanmelden een coronaplan in te leveren. Hierin moet in ieder geval op de volgende vragen worden ingegaan:

 • Hoe gaat u het terrein waar u carbid schiet voor uzelf coronaproof maken (1,5 meterafstand tot elkaar)
 • Is er een aparte in,- en uitgang tot het terrein? Zo nee, hoe garandeert u de 1,5 meter bij de in- of uitgang tot uw terrein?

Let op!

 • Het indienen van uw plan betekent nog niet dat u ook toestemming van de gemeente heeft
 • U als melder bent er verantwoordelijk voor dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is de coronamaatregelen naleeft. Ook bent u altijd zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en aansprakelijk voor eventuele schade aan derden
 • Tenten, alcohol en etenswaren zijn verboden
 • Geen publiek toegestaan
 • Houdt u rekening met het voorbehoud dat er vanuit het kabinet, de Veiligheidsregio Fryslân of de gemeente nog aanpassingen kunnen komen voor het carbidschieten?