Carbid schieten? Voor 15 december aanmelden bij de gemeente!

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Wilt u op oudejaarsdag carbid schieten? Onder voorbehoud van de maatregelen die het kabinet, de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente nemen, kan het doorgaan. 

U moet dit vooraf melden bij de gemeente en vervolgens toestemming hebben gekregen. Dit kan tot en met 15 december 2021. 

Voorwaarden

Net als voorafgaande jaren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Carbidschieten mag uitsluiten op 31 december vanaf 10.00 uur tot de daaropvolgende 1 januari tot 2.00 uur
 • Degene die carbidschiet moet tenminste de leeftijd van 16 jaar hebben
 • De plaats van het afschieten is tenminste op 50 meter afstand van de omliggende bebouwing
 • De inhoud van de (melk)bus mag maximaal 60 liter bedragen
 • Het voorwerp waarin het carbidgas wordt gevormd, moet worden afgesloten met zacht materiaal (zoals een voetbal of plastic zak), het is verboden om harde voorwerpen zoals een deksel van een melkbus als afsluiter te gebruiken
 • Er mag niet worden geschoten in de richting van personen, dieren of nabij gelegen gebouwen
 • Degene die carbid afschieten dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben van de rechthebbende op het terrein waarop het carbidschieten zal plaatsvinden
 • Het carbidgas moet op veilige wijze worden ontstoken (niet veilig is een directe ontsteking met een aansteker)
 • Afval veroorzaakt door het carbidschieten dient na afloop te worden opgeruimd

Extra voorwaarden vanwege corona

Vanwege COVID-19 gelden er tijdens deze jaarwisseling extra voorwaarden. Zo is het verplicht om bij het aanmelden een coronaplan in te leveren. Hierin moet in ieder geval op de volgende vragen worden ingegaan:

 • Hoe gaat u het terrein waar u carbid schiet voor uzelf coronaproof maken (1,5 meterafstand tot elkaar)
 • Hoe houdt u de bezoekers op 1,5 meter van elkaar en van uzelf
 • Is er een aparte in,- en uitgang tot het terrein? Zo nee, hoe garandeert u de 1,5 meter bij de in- of uitgang tot uw terrein?

Let op!

 • Het indienen van uw plan betekent nog niet dat u ook toestemming van de gemeente heeft
 • U als melder bent er verantwoordelijk voor dat iedereen die bij het carbidschieten aanwezig is de coronamaatregelen naleeft. Ook bent u altijd zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en aansprakelijk voor eventuele schade aan derden
 • Tenten, alcohol en etenswaren zijn verboden
 • Houdt u rekening met het voorbehoud dat er vanuit het kabinet, de Veiligheidsregio Fryslân of de gemeente nog aanpassingen kunnen komen voor het carbidschieten?

Melding

U kunt digitaal een melding doen, dit kan tot uiterlijk 15 december 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over welke regels voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met team Bijzondere wetten via de e-mail bijzonderewetten@heerenveen.nl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden