Burgemeester Tjeerd van der Zwan brengt lintje langs op de fiets

HEERENVEEN - Een feestelijke dag: woensdag kwam burgemeester Tjeerd van der Zwan bij de vijf inwoners van de gemeente Heerenveen op bezoek om ze de versierselen te overhandigen die horen bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Afgelopen maandag verraste de burgemeester hen al met de telefonische bekendmaking '...het heeft Zijne Majesteit behaagd...'

Het was een zonnige dag, en zo konden de gedecoreerden in voor- of achtertuin horen wat de redenen waren om dit 'lintje' opgespeld te krijgen. Van der Zwan ging dan ook op de fiets naar De Knipe om hier mevrouw Durkstra-Kromhout een lintje te overhandigen. Daarnaast ging hij langs bij De heer Derk Jan (Dirk) Kleinhesselink uit Heerenveen, Mevrouw Wopkje (Wob) Mulder-Bekhof uit Heerenveen,  Mevrouw Martzen (Matsje) Scholte-Jonkman uit Aldeboarn en Mevrouw Sjoukje Stastra-Mulder uit Heerenveen.