Burgemeester reikt Koninklijke onderscheidingen uit tijdens Lintjesregen

HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd reikte dinsdagmorgen 26 april tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uit aan twee personen in de gemeente Heerenveen.

 De burgemeester verraste de heren Bouma en Luik op hun thuisadres met een bezoekje.

Omdat mevrouw Van Veen 26 april niet in Nederland verblijft zal burgemeester Van der Zwan haar dinsdagmorgen telefonisch informeren

De heer Hessel Bouma uit Hoornsterzwaag

De heer Bouma (81 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was voorzitter van de kerkenraad Jubbega-Schurega
 • Was voorzitter van de grondcommissie landinrichtingscommissie “Swette – de Burd”
 • Is voorzitter van de stichting wapendropping wandel-beleeftocht
 • Schrijver van diverse boeken over de lokale geschiedenis

De heer Harm Luik uit Heerenveen

De heer Luik (70 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was voorzitter/bestuurslid van de christelijke brassband ADVENDO
 • Was ouderling/diaken bij de PKN Trinitas
 • Was bestuurslid van de huurderscommissie aanleunwoningen Marijke Hiem
 • Is mantelzorger

Mevrouw Albertje (Bep) van Veen-Adema uit Heerenveen

Mevrouw Van Veen (86 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was diaken van de hervormde gemeente Heerenveen-Zuid
 • Was secretaris van de werkgroep NBG Eastermar en bestuurslid van de werkgroep NBG Heerenveen (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)
 • Is vrijwilligster bij de hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas
 • Is vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Heerenveen
 • Is coördinator van de breiclub van de Leprastichting

De heer Roelf van der Woude uit Heerenveen

De heer Van der Woude (70 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • 16 jaar raadslid gemeente Boarnsterhim/gemeente Heerenveen