Boswerkzaamheden in Oranjewoud vanwege schadelijke schorskever

ORANJEWOUD - De aankomende week start Staatsbosbeheer met het verwijderen van aangetaste sparrenbomen. 

De boswerkzaamheden gaan plaatsvinden in een aantal vakken in de bossen van Oranjewoud. Door de droogte van afgelopen jaren nam de vitaliteit van de bomen af en werden daardoor vatbaarder voor schadelijke kevers als de letterzetter. Door aantasting van de letterzetter raakt de boom verzwakt, worden natuurlijke processen verstoord en kan de boom op den duur sterven.

Aantasting door letterzetter

De letterzetter is een kevertje dat vooral fijnsparren aantast, die een verminderde weerstand hebben. Deze verminderde weerstand is toe te schrijven aan de zachte winters en de droge zomers van afgelopen jaren. De letterzetter boort gaatjes in de boomschors en ze vreten gangen in de bast van de (verzwakte) boom om vervolgens eitjes af te zetten. Hierdoor worden sapstromen met voedingstoffen richting de wortels onderbroken waardoor de boom sterft. Als de letterzetter in één sparrenboom zit dan weet hij zich binnen een jaar flink uit te breiden. 

Boswerkzaamheden

Om het bos te beschermen en onveilig situaties langs bijvoorbeeld wegen en paden aan te pakken worden de aangetaste en dode sparrenbomen verwijderd omdat ze plotseling om kunnen vallen en om verspreiding van de letterzetter tegen te gaan. Dit zal variëren tussen het verwijderen van solitaire aangetaste bomen, clusters aangetaste bomen tot gehele bosvakken met aangetaste bomen. De boswerkzaamheden zullen in de tweede week van maart van start gaan op verschillende locaties in Veenwijkbos, Pauwenburg bos en Reigersbosch. Tijdens de werkzaamheden kunnen wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn. Wanneer het werk is afgerond en de paden goed droog zijn worden deze zo snel mogelijk hersteld.

Een gevarieerd bos voor de toekomst

In het verleden werden bosvakken in een zogenaamde monocultuur ingeplant. Dit betekent dat in een vak eenzelfde boomsoort werd ingeplant. Dit kan ook als gevolg hebben dat bij ziekte of dierplagen, die het gemunt hebben op één soort boom, een monotoon bosje in zijn geheel kan worden aangetast. Vandaar dat Staatsbosbeheer hier een mooi gevarieerd bos voor terug wil laten komen. Een bos met verschillende soorten bomen, van verschillende leeftijden. Sommige stukken zullen opnieuw worden ingeplant en op andere stukken is ruimte voor natuurlijke verjonging.