Bewustwordingssessie Digitale Weerbaarheid

Cybersecurity en digitale weerbaarheid zijn termen die de laatste jaren steeds vaker in het nieuws zijn. En dat is niet zonder reden. We zijn met elkaar steeds  afhankelijker geworden van digitale systemen, websites, webshops en bijvoorbeeld online klantenregistratie. Dat heeft natuurlijk veel voordelen, maar er zijn ook risico’s. Welke dat zijn en hoe u zich als ondernemer kunt wapenen tegen de gevaren hoort u tijdens de Bewustwordingssessie Digitale Weerbaarheid van Knooppunt Heerenveen.

Informatie over de sprekers Rob van der Staaij De heer Rob van der Staaij is oprichter van Stysec BV en geeft onder andere advies over cybersecurity en identity & accessmanagement, risicomanagement, compliance en privacy. Hij is tevens verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen waar hij zich bezighoudt met cybercrime en -security. Van zijn hand kwamen reeds verschillende artikelen en boeken en hij wordt regelmatig uitgenodigd op internationale conferenties over dit onderwerp.

De sessie wordt gehouden op:

Datum: Dinsdag 14 maart
Tijd: Van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Kei College (Ds. Kingweg 8 in Heerenveen)

Aanmelden kan tot dinsdag 7 maart via  06-136 760 86 of info@kph.frl.