Bewegend leren met de Active Floor bij Kinderwoud De Bosplaats

HEERENVEEN - Kinderwoud Kinderopvang heeft haar beweegaanbod op locatie De Bosplaats in Heerenveen uitgebreid. 

Buitenspelen staat hoog in het vaandel, maar met een interactieve Active Floor worden de kinderen nu ook binnen extra uitgedaagd om in beweging te komen. De Active Floor is een interactieve, fysieke vloer waarop uitdagende spellen worden geprojecteerd. Kinderen van alle leeftijden kunnen de spellen met handen en voeten bedienen. De kinderen worden motorisch en zintuiglijk uitgedaagd, maar ook hun cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd.

Ruimte als derde pedagoog

De Bosplaats is de afgelopen maanden opnieuw ingericht naar de visie van Kinderwoud waarbij de ruimte werkt als derde pedagoog. Een ruimte waar kinderen zich veilig voelen en tot rust komen, de ruimte hebben om te ontdekken, experimenteren, zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Daarin is veel ruimte voor bewegen in zowel de binnen- als buitenruimte. De Active Floor past goed binnen deze visie en bevindt zich in het speellokaal waar alle leeftijdsgroepen toegang toe hebben.

Bewegen is leuk en gezond!

Bewegen is gezond, dat is inmiddels algemeen bekend, maar bewegen stimuleert  ook de (brein)ontwikkeling van kinderen. Dat vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen en daarom zet Kinderwoud graag de kracht van bewegen in voor groei en ontwikkeling bij kinderen. En het mooiste is dat de kinderen er zelf veel plezier aan beleven!

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is! In het dagelijks aanbod vormen spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding de basis.




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden