Beweegpark aan de Wiekslag krijgt steeds meer vorm

HEERENVEEN - Aan de Wiekslag in wijk De Greiden is Wijkbeheer druk met de aanleg van een beweegpark. De paden zijn aangelegd en de eerste beplanting staat in de grond.

Wat eind februari 2017 begon als een democratisch experiment met een bewonersforum in Heerenveen heeft geresulteerd in een actieve wijkvereniging ‘BUITENgewoon de Greiden’ met mooie plannen door en voor de inwoners van de wijk.  Op diverse momenten zijn de inwoners van de wijk De Greiden de afgelopen jaren uitgenodigd geweest om mee te kunnen denken over een aantal zaken die in deze wijk verbeterd of aangepakt konden worden.

Hierbij verleent onder andere de gemeente Heerenveen ondersteuning en heeft de planologe en speelruimtespecialiste Elske Oost van OBB Ingenieurs op doeltreffende wijze de uitkomst van de ideeën en plannen samengevat. Dit resulteerde in de ‘Buurtkansenkaart’. De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om hun inbreng op diverse momenten kenbaar te maken.

Beweegpark aan de Wiekslag

In oktober 2020 is Wijkbeheer gestart met het kappen van enkele zieke bomen in de groenstrook aan de Wiekslag. Nu is men druk bezig om deze locatie uiteindelijk tot een beweegpark te transformeren. Het moet een plek worden om te ontmoeten, spelen en sporten. De stammen van de gekapte bomen worden verwerkt in het park. 

Een en ander past in het ambitieuze concept van ‘BUITENontmoeten & BUITENbewegen’ en de locatie is in overeenstemming met het idee om een ‘centraal lint’ door de wijk heen te creëren in het licht van het ‘Family Fitness Park’ concept: een ‘beweegtuin’ nabij het verzorgingstehuis Coornhert State, een trimroute waarvan een deel door het Kattebos, spelen op schoolpleinen, verbeterde speelplekken en de grote veilige en uitdagende ‘speeltuin De Greiden’ moeten mede zorgen voor een sociaal en vitaal leven in de wijk De Greiden.