Alzheimer Café Heerenveen gaat weer open

HEERENVEEN - Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Iedere eerste maandagavond van de maand wordt er een bijeenkomst met een thema georganiseerd in de bibliotheek.

De eerste avond van dit seizoen komt Specialist  Ouderengeneeskunde Christine de Boer vertellen over onvrijwillige zorg bij mensen met dementie en de Wet Zorg en Dwang.

U bent van harte welkom vanaf 19uur, het programma start om 19:30u. Tijdens deze avond is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Locatie:           Bibliotheek Heerenveen, Burg.Kuperusplein 48, Heerenveen (betaald parkeren tot 20u)

Datum:            maandag 5 september

Tijd:                 inloop vanaf 19u, programma van 19:30u tot uiterlijk 21:30u

Het Alzheimer Café Heerenveen is een samenwerking met: Friese wouden, Alliade, Tjongerschans, Zorggroep Sint Maarten, Buurtzorg en gemeente Heerenveen.

P.S. Even een luisterend oor nodig?    Bel de Dementielijn; 0800 5088

Of loop even binnen bij het Odensehuis Heerenveen

Dit is vanaf 13 september op Roerdomplaan 38, Heerenveen

De openingsdagen zijn dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur