Aize Wijnstra: Er is geen sprake van jeugdbendes in Akkrum

Foto: Dennis Stoelwinder

AKKRUM -  Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum Nes stuurde afgelopen week een ingezonden tekst naar de Leeuwarder Courant. Hierin reageerde Wijnstra op persoonlijke titel op een artikel in de Leeuwarder Courant van 13 oktober. Het artikel had als kop ’Jeugdbendes teisteren Akkrum’.

De ingezonden tekst van Wijnstra werd door de krant geweigerd. GrootHeerenveen ziet echter geen bezwaar in het publiceren van Wijnstra’s tekst, daarom hebben we het hieronder integraal geplaatst.

”Op maandag 13 oktober werd ik gebeld door LC-redacteur Robert Jan Speerstra om een reactie te geven op het incident wat zich op zondagavond 12 oktober had voorgedaan in Akkrum. Ik was hiervan op de hoogte, maar wist niet van de hoed en de rand. Ik heb de heer Speerstra daarom doorverwezen naar de politie en de gemeente. Wel heb ik gemeld dat er groepjes jongeren in Akkrum vervelend gedrag vertonen en vernielingen plegen. Ik heb de genoemde journalist gevraagd om geen sensatieverhaal te maken van het betreffende incident. Helaas is het wel op die manier in de krant gekomen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘jeugdbendes’. Zowel Plaatselijk Belang, gemeente, politie en jongerenwerk herkennen het beeld dat de LC schetst over jeugdbendes niet. De overlast in de zomer en het incident zijn wel bekend. Het dorp heeft er ook last van. We willen komen tot een goede en duurzame oplossing, door gesprek met de jongeren zelf en in samenwerking met gemeente, politie en de scholen.”

Navraag bij de politie en jongerenwerk levert inderdaad een ander beeld op dan geschetst door de LC. ,,Er is sprake van wat overlast en vernielingen. Het is in Akkrum echter niet erger dan in de rest van de provincie" laat een woordvoerder van de politie weten. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden